27. kapitola

2 A tak ho spútali, odviedli a vydali vladárovi Pilátovi.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.