27. kapitola

10 a dali ich za hrnčiarovo pole, ako mi prikázal Pán.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.