26. kapitola

72 On znova zaprel s prísahou: „Nepoznám toho človeka.“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.