26. kapitola

70 Ale on zaprel pred všetkými: „Neviem, o čom hovoríš.“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.