24. kapitola

35 Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.