19. kapitola

19 Cti otca a matku! a Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.