11. kapitola

28 Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení; ja vám dám odpočinúť.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.