13. kapitola

13 Všetci vás budú nenávidieť pre moje meno. Kto však vytrvá až do konca, bude spasený.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.