Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

5. kapitola

Mesiáš z Betlehema

1 Ty však, Betlehem, Efrata, hoci si najmenší medzi judskými rodinami, z teba mi vyjde ten, ktorý je určený za vládcu v Izraeli. Jeho pôvod je v dávnoveku, v odvekých časoch.5,1 Rút 1,2; 1Sam 17,12; Mt 2,5-6; Jn 7,42
2 Preto ich vydá napospas až dovtedy, kým rodička porodí a zvyšok jeho bratov sa vráti k Izraelitom.5,2 Mt 1,23 3 Vystúpi a bude pásť mocou Hospodina a velebnosťou mena Hospodina, svojho Boha. Budú bývať bezpečne, lebo teraz bude veľký až po končiny zeme.5,3 Zach 9,10 4 On bude pokojom. Ak by prišla Asýria do našej krajiny a vstúpila by na našu pôdu, postavíme proti nej sedem pastierov a osem kniežat z ľudu. 5 Oni budú spravovať Asýriu mečom a Nimródovu krajinu vytasenou zbraňou. On nás zachráni pred Asýriou, ak by prišla do našej krajiny a vstúpila by na naše územie.

Jákobov zvyšok a národy

6 Vtedy bude zvyšok Jákobov uprostred mnohých národov ako rosa od Hospodina, ako dážď na trávu, ktorý neskladá nádej v človeka a nečaká na ľudských synov.5,6 Dt 32,2
7 Zvyšok Jákobov bude medzi národmi, uprostred mnohých národov, ako lev medzi divými zvieratami a ako mladý lev v stáde oviec: kade prejde, rozšliape, roztrhá tak, že to nik nezachráni. 8 Nech je tvoja ruka vyvýšená nad tvojimi protivníkmi a nech sú vyhubení všetci tvoji nepriatelia. 9 „V ten deň,“ znie výrok Hospodina, „vyhubím kone spomedzi teba a zničím tvoje bojové vozy.5,9 Oz 14,3; Zach 9,10 10 Vyhubím mestá tvojej krajiny a zrúcam všetky tvoje pevnosti. 11 Vyhubím tvoje čary z tvojich rúk a nebudeš mať veštcov;5,11 Dt 18,10-12 12 vyhubím tvoje tesané modly aj posvätné stĺpy spomedzi teba. Nebudeš sa už klaňať dielu svojich rúk. 13 Odhodím spomedzi teba tvoje ašery a spustoším tvoje mestá.5,13 Ex 34,13 14 S hnevom a prchkosťou vykonám pomstu na národoch, ktoré nechceli poslúchnuť.“