Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

2. kapitola

Beda utláčateľom

1 Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a plánujú zlo na svojich lôžkach. Keď svitne ráno, uskutočňujú ho, lebo majú moc v rukách.2,1 Ž 36,5
2 Dychtia po poliach a uchvacujú ich, túžia po domoch a zaberajú ich. Utláčajú človeka i jeho domácnosť, jeho samotného i jeho vlastníctvo.2,2 Iz 5,8 3 Preto takto hovorí Hospodin: „Hľa, ja vymyslím zlo proti tejto čeliadke, z ktorého nevytiahnete svoju šiju, z ktorého nevybŕdnete, lebo to bude zlý čas. 4 V ten deň zložia proti vám príslovie, zaznie žalostné bedákanie a povedia: ‚Sme úplne zničení. Podiel môjho ľudu bol rozdelený meracou šnúrou a nikto mu ho nevracia. Naše polia boli rozdelené odpadlíkovi.‘2,4 Dt 28,30-33 5 Preto nebudeš mať nikoho, kto by ti meracou šnúrou určil podiel v zbore Hospodina.“ 6 „Nekážte!“ Tak kážu oni: „O takých veciach netreba kázať! Nezasiahne nás potupa.“2,6 Iz 30,10; Am 2,12 7 Či je prekliaty Jákobov dom? Či je duch Hospodina netrpezlivý? Či sú toto jeho skutky? Či nie sú moje slová dobrotivé voči tomu, kto chodí v úprimnosti? 8 Vy však povstávate proti môjmu ľudu ako nepriateľ, strhávate plášť z tých, ktorí pokojne kráčajú okolo bez úmyslu bojovať. 9 Vyháňate ženy môjho ľudu z ich príjemných domov, ich deťom navždy odnímate moju ozdobu. 10 Vstaňte a choďte! Tu niet miesta na odpočinok! Pre vašu nečistotu vás stihne záhuba, hrozná záhuba. 11 Keby niekto podľa vetra hovoril lož: „Budem ti veštiť pri víne a opojnom nápoji!“ — to by bol veštec pre tento ľud!2,11 Jer 5,31

Zasľúbenie pozostalým

12 Istotne ťa úplne pozbieram, Jákob, istotne zhromaždím zvyšok Izraela. Zhromaždím ich ako ovce v košiari, ako stádo na jeho pastve. Bude sa to hmýriť ľuďmi.2,12 Jer 31,10; Ez 36,37; Mich 4,6
13 Pred nimi pôjde ten, čo razí cestu. Keď prerazia a prejdú bránou, vyjdú von. Ich kráľ pôjde pred nimi a Hospodin na ich čele.2,13 Iz 52,12