Správa o činnosti Slovenskej biblickej spoločnosti

9. kapitola

Prvé obety kňazov

1 Na ôsmy deň zavolal Mojžiš Árona, jeho synov a starších Izraela.9,1 Lv 8,33; 12,2-3; Ez 43,26-27
2 Áronovi povedal: „Vezmi mladého býčka na obetu za hriech a barana na spaľovanú obetu, oboje bezchybné, a priveď ich pred Hospodina.9,2 Ex 29,1; Heb 5,3 3 Izraelitom povedz: ‚Vezmite capa na obetu za hriech, teľa a ovcu, oboje jednoročné a bezchybné na spaľovanú obetu,9,3 Lv 16,5.15 4 na obetu spoločenstva býčka a barana, aby ste ich obetovali pred Hospodinom; aj pokrmovú obetu zamiesenú s olejom, lebo dnes sa vám zjaví Hospodin.‘“9,4 Ex 29,43; 40,34-35; Ez 43,2 5 Priviedli teda ku vchodu stanu stretávania všetko, čo prikázal Mojžiš, a prišla tam celá pospolitosť. Zostali stáť pred Hospodinom.9,5 Ex 19,17 6 Mojžiš povedal: „Urobte, čo prikázal Hospodin, a ukáže sa vám Hospodinova sláva.“9,6 Ex 16,10 7 Potom Mojžiš povedal Áronovi: „Pristúp k oltáru, podaj svoju obetu za hriech, ako aj svoju spaľovanú obetu a vykonaj obrad zmierenia za seba i za ľud. Prines aj dar ľudu a vykonaj zaň obrad zmierenia, ako prikázal Hospodin.“ 9,7 Ex 30,10; Lv 16,6; Heb 5,1.3; 7,27 8 Potom Áron prišiel k oltáru a zarezal svojho býčka ako obetu za hriech.9,8 Lv 1,4; 4,4.29 9 Áronovi synovia mu priniesli krv a on si v nej omočil prst, potrel oltárne rohy a krv vylial na spodok oltára. 10 Tuk, obličky a lalok pečene z obety za hriech spálil na oltári, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.9,10 Ex 29,13; Lv 4,1-12; 8,16-17 11 Mäso a kožu spálil za táborom.9,11 Lv 4,11-12; 8,17; 16,27-28 12 Potom zarezal zviera určené na spaľovanú obetu. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou dookola pokropil oltár.9,12 Lv 1,10-13; 8,18-21 13 Spaľovanú obetu i s hlavou mu podávali po kusoch a on to spálil na oltári.9,13 Lv 1,8 14 Vnútornosti a nohy umyl a spálil ich so spaľovanou obetou na oltári.9,14 Lv 1,9; 8,21 15 Potom dal priniesť obetný dar ľudu. Vzal capa na obetu za hriech ľudu, zarezal ho a obetoval ako predchádzajúcu obetu za hriech. 16 Priniesol aj spaľovanú obetu a obetoval ju podľa predpisu. 17 Dal priniesť aj pokrmovú obetu, z ktorej vzal plnú hrsť a spálil to na oltári spolu s rannou spaľovanou obetou.9,17 Lv 2,1-2; 3,5 18 Napokon zarezal býčka a barana na obetu spoločenstva za ľud. Áronovi synovia mu podali krv a on ňou dookola pokropil oltár. 19 Tuk z býčka a z barana, mastný chvost, obličky s tukom a lalok pečene — 9,19 Lv 3,5.16 20 tieto tukové časti položili na hruď zvieraťa a potom ich spálili na oltári. 21 Hruď zvieraťa a jeho pravé stehno podával Áron mávaním Hospodinovi ako podávanú obetu pred Hospodinom, ako to Mojžišovi prikázal Hospodin.9,21 Ex 29,24; Lv 7,30-34 22 Keď Áron pozdvihol ruky nad ľud a požehnal ho, zostúpil z miesta, kde priniesol obetu za hriech, spaľovanú obetu i obetu spoločenstva.9,22 Nm 6,23-27; Dt 10,8; 21,5; Sir 50,20; Heb 7,6 23 Mojžiš a Áron vošli do stanu stretávania a keď vyšli von, požehnali ľud. Vtedy sa všetkému ľudu zjavila Hospodinova sláva. 9,23 Ex 16,10; 40,2.34; Nm 14,10 24 Od Hospodina vyšľahol oheň a strávil na oltári spaľovanú obetu a tuk. Všetok ľud to videl, zajasal a padol na tvár.9,24 Sdc 6,21; 13,19-20; 1Krľ 18,38; 1Krn 21,26; 2Krn 7,1-3; 2Mak 2,10