7. kapitola

50 On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.