7. kapitola

48 A jej povedal: „Odpúšťajú sa ti hriechy.“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.