5. kapitola

6 Len čo tak urobili, chytili veľké množstvo rýb, až sa im trhali siete.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.