5. kapitola

4 Keď dokončil, povedal Šimonovi: „Zatiahni na hlbinu a spustite siete na lov.“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.