5. kapitola

11 Keď člny prirazili k brehu, zanechali všetko a šli za ním.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.