4. kapitola

2 štyridsať dní a diabol ho pokúšal. Počas týchto dní nič nejedol, až celkom vyhladol.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.