22. kapitola

40 Keď prišiel na miesto, povedal im: „Modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.“
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.