Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

6. kapitola

Ďalšie dôsledky bohatstva

1 Je zlo, ktoré som videl pod slnkom, a veľa je ho na ľuďoch:
2 Je to človek, ktorému Boh dal bohatstvo, poklady, slávu a jeho duša nemá nedostatok v ničom, po čom by túžil, ale Boh mu nedožičí, aby z toho užíval, lebo niekto cudzí to užíva. Je to márnosť a zlá choroba.6,2 Jób 21,7-13; Koh 2,18-19; Lk 12,20 3 Keby niekto splodil aj sto detí, žil by mnoho rokov a jeho roky by mali mnoho dní, ale jeho duša by sa dobra nenasýtila, ba ani pohrebu by sa mu nedostalo, tak o ňom hovorím: „Potratený plod je na tom lepšie ako on.“6,3 2Krľ 9,35; Jób 3,16; Prís 17,6; Koh 4,3; Iz 14,19-20; Jer 22,19 4 V márnosti totiž prišiel, v tme odíde a jeho meno je zahalené tmou. 5 Slnko ani nevidel, ani nepoznal, ale má viac pokoja ako ten druhý. 6 A hoc by žil aj zo dvetisíc rokov, no nezažil blahobyt, či nejdú obaja na to isté miesto?6,6 Jób 30,23; Koh 3,20; Heb 9,27

Márne túžby človeka

7 Všetka námaha človeka je kvôli ústam, ale duša sa nemôže upokojiť.6,7 Mt 6,25; Jn 6,27; 1Tim 6,6-8
8 Veď akúže má výhodu múdry pred hlupákom, akúže bedár, ktorý vie, ako má v živote chodiť? 9 Lepšie je pozerať očami, ako blúdiť dušou, aj to je márnosť a honba za vetrom. 10 Čo bolo, dávno bolo pomenované, a je známe, že človek sa nemôže súdiť s tým, kto je mocnejší než on.6,10 Jób 9,32; Iz 45,9 11 Mnohé slová totiž množia márnosť a čo to osoží človeku?6,11 Jk 3,5-12 12 Kto totiž vie, čo je dobré pre človeka v stanovenom počte dní jeho márneho života, ktoré prežije ako tieň? Veď kto oznámi človeku, čo bude po ňom pod slnkom?6,12 Jób 14,1-2; Ž 144,4; Koh 8,7; Jk 4,14