Predchádzajúca kapitola

11. kapitola

Činorodý život

1 Púšťaj svoj chlieb po vodnej hladine, lebo po mnohých dňoch ho nájdeš.
2 Daj podiel siedmim aj ôsmim, lebo nevieš, čo zlé sa stane na zemi. 3 Ak sa naplnia oblaky, vylejú na zem dážď, ak padne strom na juh alebo sever, ostane na tom mieste, kam spadol. 4 Kto sleduje, či fúka vietor, nebude siať, a kto hľadí na oblaky, nebude žať. 5 Ako nepoznáš cestu vetra, nevieš, ako sa tvoria kosti v lone tehotnej ženy, tak nepoznáš konanie Boha, ktorý všetko spôsobuje. 6 Zrána rozsievaj svoje semeno a do večera nenechaj svoju ruku nečinnú, lebo nevieš, čo sa vydarí: to či ono, alebo či oboje bude dobré.

Rady mladým ľuďom

7 Sladké je svetlo a očiam lahodí vidieť slnko.
8 Ak bude žiť človek mnoho rokov, počas všetkých nech sa raduje; nech pamätá na dni temnosti, lebo tých bude veľa. Všetko, čo príde, je márnosť. 9 Raduj sa, mladík, vo svojej mladosti, nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch! Kráčaj cestami, ktorými ťa povedie tvoje srdce a kam si žiadajú tvoje oči! No vedz, že za všetko toto ťa Boh predvolá na súd. 10 Odstráň mrzutosť zo svojho srdca a odháňaj zlo od tela, lebo mladosť a čerň vlasov je márnosť.