10. kapitola

Životné skúsenosti

1 Ako mŕtve muchy spôsobia, že olej voňavkára páchne a kvasí, tak trocha hlúposti účinkuje viac ako múdrosť a česť.
2 Múdry má srdce na pravom mieste, hlúpy však na nesprávnom.10,2 Koh 2,13-14 3 Hlupákovi chýba rozum, aj keď kráča po ceste a všetkým ukazuje, že je blázon. 4 Ak sa proti tebe dvíha vládcov hnev, neopúšťaj svoje miesto, lebo miernosť zabraňuje mnohým hriechom. 5 Zlo, ktoré som videl pod slnkom, je omyl vychádzajúci od vládcu: 6 hlupák bol dosadený na vysoké miesta, schopní však sedia v ponížení.10,6 Prís 28,12; 29,2 7 Videl som sluhov, ktorí jazdili na koňoch, ale aj kniežatá, ktoré chodili ako sluhovia po zemi.10,7 Prís 19,10; 30,22 8 Kto kope jamu, môže do nej spadnúť; kto rúca múr, môže ho uštipnúť had;10,8 Prís 26,27 9 kto láme kamene, môže sa nimi poraniť; kto rúbe drevo, môže utrpieť úraz. 10 Keď niekomu otupie železo a nenabrúsi ostrie, musí vynaložiť väčšiu silu, ale oveľa lepšie je použiť múdrosť. 11 Ak had uštipne pred zakliatím, zaklínač je zbytočný.10,11 Ž 58,5n; Sir 12,13 12 Slová z úst múdreho sú prívetivé, ale pery hlupáka zničia jeho samého:10,12 Prís 10,32; 15,2; Ef 4,29; Kol 4,6 13 Počiatkom slov jeho úst je pochabosť a koniec jeho rečí je zlé šialenstvo. 14 Hlupák množí slová, hoci človek nemôže vedieť, čo bude a čo sa stane, keď bude po ňom. Ktože mu to oznámi?10,14 Koh 5,2; 6,12 15 Blázna tak unavuje jeho námaha, že nepozná ani cestu do mesta. 16 Beda ti krajina, ak je tvojím kráľom mladík a tvoje kniežatá zrána hodujú.10,16 Iz 3,4.12; 5,11 17 Blažená si krajina, ak je tvojím kráľom ušľachtilý muž a tvoje kniežatá hodujú v pravý čas, aby sa posilnili, a nie opíjali.10,17 Prís 31,4n 18 Pri veľkej nedbanlivosti sa prepadáva krov, pri nečinnosti rúk zateká do domu. 19 Chlieb sa pripravuje na potešenie, víno rozveselí život a peniaze umožnia všetko.10,19 Ž 104,15 20 Ani vo svojej mysli nezloreč kráľovi, ani vo svojej spálni nezloreč bohatému, lebo nebeský vták rozšíri ten hlas a okrídlenec oznámi to slovo.