Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

16. kapitola

Podiel Efrajima a Menaššeho

1 Podiel, ktorý lósom pripadol Jozefovcom, siaha od Jordánu pri Jerichu na východ od jerišských vôd na púšť. Hranica vystupuje od Jericha na pohorie k Bételu.16,1 Gn 49,22-26; Dt 33,13-17
2 Od Bételu ide hranica ďalej do Lúzu, prichádza do Atarótu k územiu Arkíjcov, 3 postupuje na západ územia Jafléťanov až k územiu Dolného Bét-Chorónu po Gezer a končí sa pri mori. 4 Takto dostali Jozefovi synovia, Menašše a Efrajim, dedičné vlastníctvo. 5 Toto bolo územie Efrajimovcov podľa ich rodov: východnou hranicou ich dedičného vlastníctva je Atarót-Addár po Horný Bét-Chorón.16,5 Gn 48,20 6 Potom ide hranica k moru; na severe od Michmetátu, neskôr zabočuje na východ do Taanat-Šila, východne popri ňom prechádza k Janóachu. 7 Z Janóachu zostupuje do Atarótu a Naary, dotýka sa Jericha a končí sa pri Jordáne. 8 Od Tappúachu ide hranica na západ k potoku Kana a končí sa pri mori. To je dedičné vlastníctvo kmeňa Efrajimovcov podľa ich rodov. 9 Aj mestá uprostred dedičného vlastníctva Menaššeovcov boli oddelené pre Efrajimovcov, všetky mestá aj s ich dedinami.16,9 Joz 17,9 10 Nevyhnali však Kanaánčanov, ktorí bývali v Gezeri. Kanaánčania ostali medzi Efrajimovcami až dodnes, no boli nútení konať otrocké práce.16,10 Joz 13,13; 15,63; Sdc 1,29; 1Krľ 9,16.21