Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

9. kapitola

Tretia reč Jóba

1 Nato Jób odpovedal takto:
2 „Pravdaže, viem, že je to tak, veď ako môže byť smrteľník spravodlivý pred Bohom?9,2 Jób 4,17; 25,4; Rim 3,20 3 Ak sa mu zachce viesť s ním spor, z tisíc otázok mu neodpovie ani na jednu. 4 On je múdry v srdci, odvážny a silný. Kto sa mu vzoprel a ostal celý? 5 Prenáša hory, ony však nevedia, že to ich vo svojom hneve prevrátil, 6 otriasa zemou, až sa pohne z miesta, chvejú sa jej stĺpy,9,6 Jób 38,6; Ž 75,4; 114,7; Iz 13,13; Heb 12,26 7 prikazuje slnku, takže nevychádza, a hviezdy uzatvára pod pečať.9,7 Iz 13,10; Am 8,9; Lk 21,25-26 8 On sám rozprestiera nebesia a kráča na morských vlnách,9,8 Ž 104,2; Iz 40,22; 44,24; Jer 10,12 9 je tvorcom Veľkého voza aj Orióna, Plejád aj súhvezdí juhu.9,9 Jób 38,31-32; Am 5,8 10 On koná také veľkolepé veci a nespočetné obdivuhodné skutky, že sa nedajú preskúmať.9,10 Jób 5,9 11 Tu prejde popri mne, ale ho nevidím, minie ma, ale ho nevnímam.9,11 Jób 23,8-9; 1Tim 6,16 12 Keď on niečo uchytí, kto mu v tom zabráni? Kto mu povie: ‚Čo to robíš!‘? 13 Boh neodvráti svoj hnev. Pred ním sa zhrbili aj pomáhači Rahaba9,13 Morskej obludy alebo symbolu Egypta.,9,13 Ž 89,11; Iz 30,7 14 ako by som mu teda ja mohol odvrávať? Ako by som pred ním vyberal slová? 15 Ani keby som bol spravodlivý, neodpovedal by som, len by som svojho Sudcu prosil o milosť. 16 Keby som zavolal a on by aj odpovedal, neverím, že počúval môj hlas. 17 Ten, ktorý ma búrkou mrzačí a bezdôvodne množí moje rany, 18 vydýchnuť mi nedá, len horkými kúskami ma sýti.9,18 Jób 7,19; Nár 3,15 19 Pokiaľ ide o silu, tak on je nezdolný, ak ide o súd, kto ho tam predvolá?9,19 Jób 9,33; 1Kor 1,25 20 Hoci by som aj bol spravodlivý, moje vlastné ústa ma vyhlásia za vinného, aj keď som bezúhonný, ony to prekrútia.9,20 Jób 15,5-6 21 Som bezúhonný! O dušu mi nejde! Život sa mi protiví. 22 Je mi to jedno. Preto som povedal: ‚On aj bezúhonnému, aj bezbožnému chystá koniec.‘9,22 Koh 9,2-3 23 Keď bič niekoho v okamihu usmrtí, on sa z pokušenia nevinných len vysmieva. 24 Krajina je vydaná do moci bezbožného, no on oči sudcom zakrýva. Ak nie on, tak kto teda? 25 Moje dni sú rýchlejšie ako bežec, ušli a nič dobré nevideli.9,25 Jób 7,6; Ž 90,9-10; Jk 4,14 26 Prebehli ako člny z tŕstia, ako keď sa orol vrhne na korisť.9,26 Hab 1,8 27 Ak si poviem: ‚Kiež zabudnem na svoje ponosy, vyhladím si tvár a usmejem sa,‘ 28 mám strach zo všetkých svojich útrap, lebo viem, že ma nenecháš bez trestu. 29 Ja budem uznaný vinným, načo mi je táto márna námaha? 30 Keby som sa umyl aj snehovo čistou vodou a ruky si očistil v lúhu,9,30 Ž 26,6; Jer 2,22; 1Jn 1,8 31 aj tak ma potopíš v jame, že sa mi zhnusia aj vlastné šaty. 32 Ja predsa nie som mu roveň, aby som sa mohol ozvať: ‚Poďme spolu na súd!‘9,32 Nm 23,19; Koh 6,10; Rim 9,20 33 Niet toho, kto by medzi nami rozhodol, kto by na oboch svoju ruku položil. 34 Nech odvráti odo mňa svoju palicu, nech ma nedesí jeho hrôza, 35 potom prehovorím a nebudem sa ho báť, lebo môj prípad je iný.9,35 Jób 13,3.13; 23,4.7