Predchádzajúca kapitola

8. kapitola

Prvá reč Bildada

1 Nato Bildad zo Šúachu odpovedal takto:
2 „Dokedy budeš takto hovoriť? Veď tvoje reči sú ako víchor. 3 Vari Boh prekrúca právo alebo Všemohúci spravodlivosť? 4 Ak tvoji synovia proti nemu zhrešili, tak ich vydal do moci ich vlastného priestupku. 5 Ak však ty budeš horlivo hľadať Boha a o milosť prosiť Všemohúceho, 6 ak si čistý a úprimný, tak teraz povstane pre teba a obnoví tvoj spravodlivý príbytok 7 a hoci tvoje začiatky boli nepatrné, tvoja budúcnosť sa preveľmi vzmôže. 8 Len sa opýtaj predchádzajúceho pokolenia a zisti si výsledky skúmania ich otcov, 9 veď my sme tu len včerajší a nemáme poznanie, lebo naše dni na zemi sú len tieň. 10 Vari ťa oni nepoučia? Porozprávajú ti to a povedia, čo majú na srdci. 11 Vyrastie azda trstina tam, kde nie je močiar? Rozmnoží sa šachorina bez vody? 12 Keď sa ešte zelená, keď sa ešte nezrezáva, prv ako každá iná tráva vyschne. 13 Tak pochodia všetci, ktorí zabúdajú na Boha, a nádej podliaka zhynie. 14 Jeho nádej je ako babie leto a jeho dúfanie ako pavučina. 15 Spoľahne sa na svoj dom, ale ten neobstojí, bude ho spevňovať, ale nevydrží. 16 Na slnku je plný miazgy a jeho výhonok sa vypína nad záhradou. 17 Jeho korene sa prepletajú kopou kamenia, kamenný dom si vyhľadávajú. 18 Ak ho odpracú z jeho miesta, bude zapierať: ‚Nikdy som ťa nevidel.‘ 19 Taká je teda radosť jeho cesty a z prachu pučia ďalší takí. 20 Nuž Boh nezavrhne bezúhonného ani neposilní ruku tých, čo robia zlo. 21 Celkom naplní tvoje ústa smiechom a tvoje pery radostným pokrikom. 22 Tí, čo ťa nenávidia, musia sa obliecť do hanby, a stan bezbožných — toho už niet.“