Predchádzajúca kapitola

5. kapitola

1 Len volaj, či ti niekto odpovie. Na koho zo svätých sa obrátiš? 2 Blázna zabije hnev a nerozumného usmrtí vášeň. 3 Videl som, ako blázon zapúšťa korene, ale znenazdajky je jeho obydlie vyvrátené. 4 Jeho synovia sú ďaleko od záchrany, sú utláčaní v bráne a niet toho, kto by ich ratoval. 5 Čo nažne, to poje hladný a suché snopy mu poberú, po jeho bohatstve dychtia smädní. 6 Veď z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. 7 Naozaj, človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor. 8 Radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad: 9 tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať, a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať. 10 On dáva dážď na povrch zeme a zosiela vodu na polia, 11 aby ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia. 12 Marí zámery chytrákov, takže ich ruky nedosiahnu úspech. 13 Prichytí múdrych v ich chytráctve, takže rada úskočných sa vždy ukáže ako unáhlená. 14 Cez deň narazia na tmu a napoludnie hmatajú ako v noci. 15 On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného, 16 a tak má chudobný nádej a neprávosť zatvorené ústa. 17 Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá! Nuž nepohŕdaj výchovou Všemohúceho, 18 lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje, zraňuje, ale jeho ruky aj liečia. 19 Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé. 20 V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča. 21 Budeš skrytý pred bičom jazyka a nebudeš sa báť násilia, že príde. 22 Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Ani divej zveri sa neboj, 23 veď máš zmluvu s kameňmi na poli a poľná zver uzavrela s tebou mier. 24 Budeš vedieť, že tvoj stan je bezpečný, a keď preveríš svoj príbytok, nič mu nebude chýbať. 25 Presvedčíš sa, že máš množstvo detí a tvojho potomstva je sťa trávy na poli. 26 K svojmu hrobu dôjdeš v zrelom veku, ako keď sa zvážajú snopy v pravý čas. 27 Nuž takto to je, prebádali sme to a je to tak. Načúvaj, aj ty si to uvedom!“