5. kapitola

1 Len volaj, či ti niekto odpovie. Na koho zo svätých sa obrátiš?5,1 Jób 15,15 2 Blázna zabije hnev a nerozumného usmrtí vášeň. 3 Videl som, ako blázon zapúšťa korene, ale znenazdajky je jeho obydlie vyvrátené.5,3-5 Jób 4,10-11; Ž 37,35-36 4 Jeho synovia sú ďaleko od záchrany, sú utláčaní v bráne a niet toho, kto by ich ratoval.5,4 Jób 29,7; Ž 127,5 5 Čo nažne, to poje hladný a suché snopy mu poberú, po jeho bohatstve dychtia smädní. 6 Veď z prachu nevyrastá nešťastie a zo zeme neklíči trápenie. 7 Naozaj, človek sa rodí na trápenie, ako iskry vyletujú nahor.5,7 Gn 3,17-19 8 Radšej by som hľadal Boha a Bohu by som predložil svoj prípad: 9 tomu, ktorý koná veľkolepé veci, ktoré nemožno prebádať, a podivuhodné skutky, ktoré nemožno spočítať.5,9 Jób 9,10; Ž 40,6; 72,18; Rim 11,33 10 On dáva dážď na povrch zeme a zosiela vodu na polia, 11 aby ponížených postavil na výšiny a smútiacich pozdvihol do bezpečia.5,11 1Sam 2,7-8; Ž 75,8; Lk 1,52-53 12 Marí zámery chytrákov, takže ich ruky nedosiahnu úspech. 13 Prichytí múdrych v ich chytráctve, takže rada úskočných sa vždy ukáže ako unáhlená.5,13 1Kor 3,19 14 Cez deň narazia na tmu a napoludnie hmatajú ako v noci.5,14 Prís 4,19; Iz 59,9-10 15 On zachraňuje chudobného pred mečom, ústami a rukou mocného, 16 a tak má chudobný nádej a neprávosť zatvorené ústa.5,16 1Sam 2,8-9 17 Aký blahoslavený je človek, ktorého Boh karhá! Nuž nepohŕdaj výchovou Všemohúceho,5,17 Ž 94,12; Prís 3,11-12; Heb 12,5-11 18 lebo on pôsobí bolesť, ale aj obväzuje, zraňuje, ale jeho ruky aj liečia.5,18 Dt 32,39; 1Sam 2,6; Iz 30,26; Oz 6,1 19 Zo šiestich úzkostí ťa vyslobodí, v siedmich sa ťa nedotkne zlé.5,19 Ž 34,20; Prís 24,16 20 V čase hladu ťa vykúpi zo smrti a v čase vojny z moci meča.5,20 Ž 33,19 21 Budeš skrytý pred bičom jazyka a nebudeš sa báť násilia, že príde.5,21 Ž 31,21; Prís 12,18; Jk 3,5-8 22 Vysmeješ sa násiliu i hladomoru. Ani divej zveri sa neboj, 23 veď máš zmluvu s kameňmi na poli a poľná zver uzavrela s tebou mier.5,23 Iz 11,6-8; Oz 2,20 24 Budeš vedieť, že tvoj stan je bezpečný, a keď preveríš svoj príbytok, nič mu nebude chýbať. 25 Presvedčíš sa, že máš množstvo detí a tvojho potomstva je sťa trávy na poli.5,25 Ž 128,3 26 K svojmu hrobu dôjdeš v zrelom veku, ako keď sa zvážajú snopy v pravý čas.5,26 Gn 15,15; Jób 42,17; Prís 9,11; 10,27 27 Nuž takto to je, prebádali sme to a je to tak. Načúvaj, aj ty si to uvedom!“