Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

40. kapitola

1 Hospodin znova prehovoril k Jóbovi takto: 2 „Bude sa vari hašterivý hádať so Všemohúcim? Ten, kto obžalúva Boha, nech odpovie!“40,2 Jób 33,13; Iz 45,9

Jóbova odpoveď

3 Jób odpovedal Hospodinovi takto:
4 „Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem? Kladiem si ruku na ústa.40,4 Gn 18,27; 32,11; Jób 21,5; 29,9; Prís 30,32; Iz 6,5 5 Raz som prehovoril, ale už sa neozvem, ba aj druhý raz, ale už nebudem pokračovať.“

Druhá Božia reč

6 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky takto:
7 „Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš.40,7 Jób 38,3; 42,4 8 Naozaj chceš zrušiť môj rozsudok? Chceš obviniť mňa, aby si ty bol spravodlivý?40,8 Jób 32,2; 34,5 9 Máš azda také rameno ako Boh? Burácaš vari takým hlasom ako on?40,9 Jób 37,4-5 10 Nuž, ozdob sa velebou a vznešenosťou, zaodej sa slávou a nádherou. 11 Vylej svoj prekypujúci hnev, zhliadni na všetkých povýšených a poníž ich!40,11 Nah 1,6 12 Pozri na všetkých povýšených a pokor ich, pošliap bezbožníkov všade, kde sa nachádzajú!40,12 Iz 63,3 13 Všetkých ich zahrab do prachu, obviaž im tváre na zabudnutých miestach.40,13 Iz 2,10 14 Potom ťa aj ja pochválim, že ťa zachránila tvoja vlastná pravica. 15 Pozri na behemóta40,15 Pravdepodobne hrocha., ktorého som utvoril tak ako teba; žerie trávu ako dobytok. 16 Pozri, v jeho bedrách je sila, v brušných svaloch má svoju moc. 17 Svoj chvost vzpriamuje ako céder, šľachy na jeho stehnách sú pospletané. 18 Jeho kosti sú ako trubice z bronzu, jeho hnáty sú ako železné tyče. 19 Stojí na začiatku Božích ciest, len jeho Tvorca sa môže k nemu s mečom priblížiť. 20 Vrchy mu poskytujú potravu tam, kde sa všetka poľná zver hráva. 21 Ležiava pod lotosmi, v úkryte z trstiny a v močarisku. 22 Prikrývajú ho lotosy, robia mu tieň, obklopujú ho riečne vŕby. 23 Rieka môže byť prudká, ale on sa neľaká; má istotu, aj keď sa mu Jordán valí do papule. 24 Chytí ho niekto spredu, hákom mu nos prepichne? 25 Vytiahneš Leviatana40,25 Pravdepodobne krokodíla. udicou, zviažeš mu jazyk povrazom?40,25 Jób 3,8; Ž 74,14; 104,26; Iz 27,1; Ez 32,2 26 Pretiahneš mu cez nozdry povraz z tŕstia, prepichneš mu čeľusť hákom?40,26 Ez 29,4 27 Vari ťa bude prosiť, bude s tebou nežne hovoriť? 28 Uzavrie s tebou zmluvu, aby si si ho vzal navždy za otroka? 29 Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, priviažeš ho pre svoje dievčatá? 30 Budú s ním kupčiť obchodníci, rozdelia si ho medzi sebou kupci? 31 Dopicháš mu kožu bodcami a jeho hlavu harpúnami? 32 Polož naňho dlaň! Pamätaj na boj! Viac to neurobíš!