40. kapitola

1 Hospodin znova prehovoril k Jóbovi takto: 2 „Bude sa vari hašterivý hádať so Všemohúcim? Ten, kto obžalúva Boha, nech odpovie!“40,2 Jób 33,13; Iz 45,9

Jóbova odpoveď

3 Jób odpovedal Hospodinovi takto:
4 „Pozri, čože ti ja taký nepatrný odpoviem? Kladiem si ruku na ústa.40,4 Gn 18,27; 32,11; Jób 21,5; 29,9; Prís 30,32; Iz 6,5 5 Raz som prehovoril, ale už sa neozvem, ba aj druhý raz, ale už nebudem pokračovať.“

Druhá Božia reč

6 Vtedy Hospodin odpovedal Jóbovi z búrky takto:
7 „Opáš si teda bedrá ako chlap, budem sa ťa pýtať a ty ma poučíš.40,7 Jób 38,3; 42,4 8 Naozaj chceš zrušiť môj rozsudok? Chceš obviniť mňa, aby si ty bol spravodlivý?40,8 Jób 32,2; 34,5 9 Máš azda také rameno ako Boh? Burácaš vari takým hlasom ako on?40,9 Jób 37,4-5 10 Nuž, ozdob sa velebou a vznešenosťou, zaodej sa slávou a nádherou. 11 Vylej svoj prekypujúci hnev, zhliadni na všetkých povýšených a poníž ich!40,11 Nah 1,6 12 Pozri na všetkých povýšených a pokor ich, pošliap bezbožníkov všade, kde sa nachádzajú!40,12 Iz 63,3 13 Všetkých ich zahrab do prachu, obviaž im tváre na zabudnutých miestach.40,13 Iz 2,10 14 Potom ťa aj ja pochválim, že ťa zachránila tvoja vlastná pravica. 15 Pozri na behemóta40,15 Pravdepodobne hrocha., ktorého som utvoril tak ako teba; žerie trávu ako dobytok. 16 Pozri, v jeho bedrách je sila, v brušných svaloch má svoju moc. 17 Svoj chvost vzpriamuje ako céder, šľachy na jeho stehnách sú pospletané. 18 Jeho kosti sú ako trubice z bronzu, jeho hnáty sú ako železné tyče. 19 Stojí na začiatku Božích ciest, len jeho Tvorca sa môže k nemu s mečom priblížiť. 20 Vrchy mu poskytujú potravu tam, kde sa všetka poľná zver hráva. 21 Ležiava pod lotosmi, v úkryte z trstiny a v močarisku. 22 Prikrývajú ho lotosy, robia mu tieň, obklopujú ho riečne vŕby. 23 Rieka môže byť prudká, ale on sa neľaká; má istotu, aj keď sa mu Jordán valí do papule. 24 Chytí ho niekto spredu, hákom mu nos prepichne? 25 Vytiahneš Leviatana40,25 Pravdepodobne krokodíla. udicou, zviažeš mu jazyk povrazom?40,25 Jób 3,8; Ž 74,14; 104,26; Iz 27,1; Ez 32,2 26 Pretiahneš mu cez nozdry povraz z tŕstia, prepichneš mu čeľusť hákom?40,26 Ez 29,4 27 Vari ťa bude prosiť, bude s tebou nežne hovoriť? 28 Uzavrie s tebou zmluvu, aby si si ho vzal navždy za otroka? 29 Budeš sa s ním hrať ako s vtáčaťom, priviažeš ho pre svoje dievčatá? 30 Budú s ním kupčiť obchodníci, rozdelia si ho medzi sebou kupci? 31 Dopicháš mu kožu bodcami a jeho hlavu harpúnami? 32 Polož naňho dlaň! Pamätaj na boj! Viac to neurobíš!