Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

36. kapitola

Štvrtá Elíhuova reč

1 Elihu ďalej hovoril:
2 „Vydrž trochu a budem ti rozprávať, lebo ešte je čo povedať v prospech Boha.36,2 Jób 21,3 3 Svoje poznanie zďaleka prinášam, svojmu Tvorcovi dám za pravdu. 4 Moje slová neklamú a pred tebou je ten, čo má dokonalé poznanie. 5 Boh je mocný, ale nikým neopovrhuje; mocný je v sile svojej múdrosti. 6 Nenechá žiť bezbožného, ale zabezpečuje právo biednych.36,6 Ž 72,4.12 7 Neodvracia zrak od spravodlivého. Kráľov navždy posadí na trón, aby ich vyvýšil.36,7 Ž 113,7-836,7-11 2Krn 33,9-13; Dan 4,25-34 8 Ak sú spútaní v okovách a povrazmi trápenia poviazaní, 9 oznamuje im ich čin a priestupok, lebo boli pyšní. 10 Otvára im ucho na napomenutie a hovorí, aby sa odvrátili od neprávosti.36,10 Jób 33,16n 11 Ak ho poslúchnu a budú mu slúžiť, dokončia svoje dni v blahobyte a svoje roky prežijú príjemne. 12 No ak nepočúvnu, strelou zahynú, znenazdajky skonajú.36,12 Jób 4,21 13 Ľudia skazeného srdca vyvolávajú hnev a nevolajú o pomoc, ani keď sú ním spútaní. 14 Ich duša zomiera v mladosti a život strácajú medzi zasvätenými smilníkmi36,14 Narážka na posvätnú prostitúciu v kultoch plodnosti v Izraeli.. 15 Biedneho pre jeho biedu vyslobodí, pre útlak mu ucho otvára.36,15 Jób 36,10; Ž 119,67 16 Veď aj teba odvábil z tlamy súženia na šírinu, kde už niet útlaku a kde tvoj stôl bude plný dobrôt.36,16 Ž 18,20; 23,5 17 Keďže sa na teba vzťahuje odsúdenie bezbožného, súd a právo ťa zastihnú. 18 Nech ťa hnev nezvedie k výsmechu, nech ťa neodradí veľkosť výkupného. 19 Vari sa zbavíš úzkosti krikom či vypätím všetkých síl? 20 Nedychti po noci, v ktorej národy opustia svoje miesta! 21 Daj si pozor, neobráť sa k neprávosti, lebo potom zakúsiš utrpenie. 22 Pozri, Boh koná vznešene vo svojej moci, kto je taký učiteľ ako on? 23 Kto mu určuje cestu a kto hovorí: ‚Krivdu si spáchal?‘ 24 Pamätaj, že máš vyvyšovať jeho dielo, ktoré ospievali ľudia. 25 Každý človek naň hľadí, smrteľník naň zrak z diaľky upiera. 26 Zaiste, Boh je veľký a my ho nepoznáme, počet jeho rokov je nepreskúmateľný.36,26 Ž 90,2; 145,3; Heb 1,12 27 Priťahuje kvapky vody, čo sa potom z hmly zrážajú ako dážď,36,27 Jób 38,28 28 ktorý dávajú oblaky a hojne prší na ľudí. 29 Vie niekto pochopiť rozpínanie oblakov, hromobitie z jeho stanu?36,29-30 Jób 37,3.16 30 Rozprestrel nad ním svetlo a prikryl hlbiny mora. 31 Pretože nimi spravuje národy aj jedlo dáva v hojnosti.36,31 Ž 104,13-15; Sk 14,17 32 Dlane si vyzbrojuje bleskom, prikazuje mu zasiahnuť útočníka. 33 Hovorí o ňom jeho hrmenie, ktoré vzbudzuje hnev proti neprávosti.