Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

35. kapitola

Tretia Elíhuova reč

1 Elihu znova prehovoril takto:
2 „Vari to považuješ za správne, keď hovoríš: ‚Moja spravodlivosť je väčšia ako Božia?‘35,2 Jób 32,2 3 Hovoríš: ‚Čo z toho máš? Čo mi prospeje, keď nehreším?‘35,3 Jób 34,9 4 Odpoviem tebe a zároveň i tvojim priateľom: 5 ‚Zahľaď sa na nebo a pozoruj, sleduj oblaky, sú vyššie ako ty! 6 Ak si zhrešil, čo mu tým urobíš? A čo mu spôsobíš množstvom priestupkov? 7 Ak si spravodlivý, čo mu tým dáš, alebo čo z tvojej ruky prijme?35,7 Jób 22,2-3 8 Tvoja bezbožnosť platí len na takého, ako si ty, a na človeka tvoja spravodlivosť. 9 Pre častý útlak ľudia kričia, spod nadvlády mocných volajú o pomoc.‘35,9 Ex 2,23 10 Človek sa však nepýta: ‚Kde je Boh, môj Tvorca, ten, čo dáva piesne v noci,35,10 Koh 12,1; Sk 16,25 11 ten, čo nás poučuje viac ako pozemskú zver a robí múdrejšími nad nebeské vtáctvo?‘ 12 Tam kričia, ale on pre pýchu zlých neodpovedá. 13 Boh určite nevypočuje prázdne reči, Všemohúci si ich nevšimne,35,13 Jn 9,31 14 tým skôr tak urobí, keď povieš, že ho nevidíš. Spor mu predložili, len naň čakaj! 15 Teraz, keďže jeho hnev nič netrestá a nedbá príliš na pochabosť, 16 Jób môže márne otvárať ústa a množiť slová bez rozmyslu.“35,16 Jób 38,2