Predchádzajúca kapitola

33. kapitola

1 Ty však, Jób, vypočuj si moje slová a nastav sluch všetkým mojim výrokom. 2 Pozri, otvoril som ústa a jazyk v mojich ústach hovorí. 3 Moje slová sú z priameho srdca, moje pery vyjadria jasné poznanie. 4 Duch Boží ma utvoril a dych Všemohúceho mi dáva život. 5 Odpovedz mi, ak môžeš, priprav sa a postav sa predo mňa! 6 Pozri sa, i ja som pred Bohom taký ako ty, aj ja som stvárnený z hliny. 7 Nemusíš mať zo mňa hrôzu a môj nátlak na teba nedoľahne. 8 Isteže som počul, čo si povedal, hlas tvojich slov ku mne neprestajne dolieha: 9 ‚Som čistý a bez hriechu, som nevinný a niet vo mne neprávosti. 10 Nachádza proti mne zámienky, pokladá ma za svojho nepriateľa. 11 Nohy mi zatvára do klady, stráži všetky moje chodníky.‘ 12 Pozri sa, odpoviem ti, v tomto nemáš pravdu, pretože Boh je väčší než človek. 13 Prečo s ním vedieš spor, keď nijakým slovom neodpovedá? 14 Veď Boh prehovorí raz i druhý raz, ale ty to nespozoruješ. 15 Vo sne, v nočnom videní, keď na ľudí prichádza hlboký spánok, v driemotách na lôžku, 16 vtedy ľuďom otvára ucho a spečaťuje v nich svoje varovania, 17 aby odvrátil človeka od toho, čo koná, a uchránil muža od povýšenosti, 18 aby zadržal jeho dušu nad jamou a jeho život pred smrtiacou strelou. 19 Karhaný je bolesťou na lôžku a ustavičným pálením v kostiach, 20 takže pociťuje odpor k chlebu a hrdlo odmieta aj pochúťky. 21 Jeho telo sa navidomoči stráca a vystupujú mu kosti, ktoré inak nevidno. 22 Jeho duša sa približuje k jame a jeho život k poslom smrti. 23 Ak je pri ňom anjel, jeden z tisíca, ktorý oznamuje človeku, čo je pre neho správne, 24 Boh sa nad ním zmiluje a povie: ‚Vykúp ho, nech nezostúpi do hrobu, našiel som výkupné.‘ 25 Jeho telo bude sviežejšie ako v detstve a do dní svojej mladosti sa navráti. 26 Modliť sa bude k Bohu a on sa k nemu skloní, s jasotom uzrie jeho tvár a on vráti človeku jeho spravodlivosť. 27 Spievať bude pred ľuďmi a povie: ‚Zhrešil som a prekrútil, čo je správne, no on mi to neodplatil. 28 Vykúpil moju dušu, nemusí ísť do hrobu, môj život uvidí svetlo.‘ 29 Nuž toto všetko robí Boh s človekom dvakrát, ba aj trikrát, 30 aby jeho dušu uchránil od hrobu, aby ho osvietilo svetlo života. 31 Dávaj pozor, Jób, počúvaj ma! Mlč a ja budem hovoriť! 32 Ak máš čo povedať, odpovedz mi! Hovor, veď by som bol rád, keby si mal pravdu! 33 Ak nemáš čo povedať, počúvaj ma! Mlč a naučím ťa múdrosti!“