Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

32. kapitola

Elihuove reči

Prvá Elihuova reč

1 Vtedy títo traja muži prestali hovoriť s Jóbom, pretože sa považoval za spravodlivého.
2 Nato vzplanul hnevom Elihu z Búzu, Barachelov syn z Rámovho rodu. Vzplanul hnevom proti Jóbovi, pretože sa robil spravodlivejším ako Boh.32,2 Gn 22,21; Jób 13,18; 19,6-7; 27,5-6 3 Jeho hnev vzplanul aj proti jeho trom priateľom, pretože nenašli odpoveď a Jóba odsudzovali ako bezbožníka.32,3 Jób 18,21; 20,29; 22,5 4 Elihu so svojou rečou k Jóbovi čakal, pretože ostatní boli vekom starší ako on. 5 Elihu videl, že títo traja nemajú nijakú odpoveď, preto vzplanul hnevom. 6 Elihu z Búzu, Barachelov syn, prehovoril teda takto: „Som mladý a vy ste už vo veku, preto som sa obával predložiť vám svoju mienku.32,6 Jób 15,10; 1Tim 5,1; 1Pt 5,5 7 Povedal som si: ‚Nech prehovorí vek a množstvo rokov nech učí múdrosti.‘32,7 Jób 12,12; 16,21 8 No je to duch v človeku a dych Všemohúceho, ktorý ľudí učí rozumnosti.32,8 Gn 41,38n; Prís 2,6 9 Dlhovekí nie sú vždy múdri a starší nie vždy rozumejú tomu, čo je správne. 10 Preto vravím: ‚Vypočuj ma, nech i ja predložím svoju mienku!‘ 11 Čakal som na vaše slová, na váš dôvtip som sluch nastavil. Kým vy ste hľadali slová, 12 pozorne som vás sledoval, ale nenašiel sa taký, čo by Jóba usvedčil, ani niet medzi vami takého, kto by mu odpovedal. 13 Nehovorte: ‚Našli sme múdrosť. Boh odveje Jóba, nie človek!‘ 14 Keďže svoje slová nenamieril proti mne, ani ja mu nebudem vašimi slovami odpovedať. 15 Sú zmätení, už sa neozývajú, nenachádzajú slov. 16 Mám čakať, keď prestali hovoriť, keď zastali a už neodpovedajú? 17 Ponúknem aj ja svoju odpoveď, vyjadrím aj ja svoju mienku, 18 pretože som plný slov, duch v mojom vnútri ma núti hovoriť. 19 Moje vnútro je ako uzatvorené víno, ako nové vínne mechy, ktoré idú prasknúť.32,19 Jer 20,9; Mt 9,17 20 Budem hovoriť a uľaví sa mi, svoje pery otvorím a budem odpovedať. 21 Nikoho nebudem zvýhodňovať, ani nikomu nebudem lichotiť,32,21 Lv 19,15; Jób 13,8 22 lebo to neviem. Ak len trochu zalichotím, nech ma môj Stvoriteľ odstráni!