Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

32. kapitola

Elihuove reči

Prvá Elihuova reč

1 Vtedy títo traja muži prestali hovoriť s Jóbom, pretože sa považoval za spravodlivého.
2 Nato vzplanul hnevom Elihu z Búzu, Barachelov syn z Rámovho rodu. Vzplanul hnevom proti Jóbovi, pretože sa robil spravodlivejším ako Boh.32,2 Gn 22,21; Jób 13,18; 19,6-7; 27,5-6 3 Jeho hnev vzplanul aj proti jeho trom priateľom, pretože nenašli odpoveď a Jóba odsudzovali ako bezbožníka.32,3 Jób 18,21; 20,29; 22,5 4 Elihu so svojou rečou k Jóbovi čakal, pretože ostatní boli vekom starší ako on. 5 Elihu videl, že títo traja nemajú nijakú odpoveď, preto vzplanul hnevom. 6 Elihu z Búzu, Barachelov syn, prehovoril teda takto: „Som mladý a vy ste už vo veku, preto som sa obával predložiť vám svoju mienku.32,6 Jób 15,10; 1Tim 5,1; 1Pt 5,5 7 Povedal som si: ‚Nech prehovorí vek a množstvo rokov nech učí múdrosti.‘32,7 Jób 12,12; 16,21 8 No je to duch v človeku a dych Všemohúceho, ktorý ľudí učí rozumnosti.32,8 Gn 41,38n; Prís 2,6 9 Dlhovekí nie sú vždy múdri a starší nie vždy rozumejú tomu, čo je správne. 10 Preto vravím: ‚Vypočuj ma, nech i ja predložím svoju mienku!‘ 11 Čakal som na vaše slová, na váš dôvtip som sluch nastavil. Kým vy ste hľadali slová, 12 pozorne som vás sledoval, ale nenašiel sa taký, čo by Jóba usvedčil, ani niet medzi vami takého, kto by mu odpovedal. 13 Nehovorte: ‚Našli sme múdrosť. Boh odveje Jóba, nie človek!‘ 14 Keďže svoje slová nenamieril proti mne, ani ja mu nebudem vašimi slovami odpovedať. 15 Sú zmätení, už sa neozývajú, nenachádzajú slov. 16 Mám čakať, keď prestali hovoriť, keď zastali a už neodpovedajú? 17 Ponúknem aj ja svoju odpoveď, vyjadrím aj ja svoju mienku, 18 pretože som plný slov, duch v mojom vnútri ma núti hovoriť. 19 Moje vnútro je ako uzatvorené víno, ako nové vínne mechy, ktoré idú prasknúť.32,19 Jer 20,9; Mt 9,17 20 Budem hovoriť a uľaví sa mi, svoje pery otvorím a budem odpovedať. 21 Nikoho nebudem zvýhodňovať, ani nikomu nebudem lichotiť,32,21 Lv 19,15; Jób 13,8 22 lebo to neviem. Ak len trochu zalichotím, nech ma môj Stvoriteľ odstráni!