Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

30. kapitola

1 Teraz sa mi však smejú mladší odo mňa a tí, ktorých otcov som nechcel postaviť ani ku psom svojho stáda.30,1 Jób 19,18 2 Načo by mi bola sila ich rúk? Veď ich sviežosť zhynula. 3 Pre biedu a krutý hlad vyjedajú step, nedávno spustnutú pustatinu.30,3 Jób 24,5 4 Vytrhávajú slez pri kríkoch a koreň jalovca je im chlebom. 5 Ľudia ich spomedzi seba vyháňajú, kričia na nich ako na zlodejov,30,5 Dan 4,22 6 musia bývať v úžľabinách riek, v podzemných dierach a skalných puklinách.30,6 Sdc 6,2; 1Sam 13,6 7 Medzi kríkmi pokrikujú, túlia sa v pŕhľave. 8 Hlupáci a niktoši, vyprášili ich z krajiny. 9 A teraz o mne spievajú a posmešne hovoria.30,9 Jób 17,6; Ž 31,12; 69,13; Nár 3,14.63 10 S odporom sa odo mňa vzďaľujú a neváhajú napľuť mi do tváre.30,10 Iz 50,6; Mt 26,67; Mk 14,65 11 Pretože Boh moju tetivu uvoľnil a ponížil ma, zbavili sa predo mnou všetkých zábran. 12 Po mojej pravici povstáva zberba tých, čo mi podrážajú nohy, vŕšia proti mne cesty nešťastia. 13 Rozryli môj chodník, aby ma zahubili, darí sa im, hoci im nikto nepomáha. 14 Prichádzajú akoby cez široký prielom, ako pri búrke sa valia dnu. 15 Dopadla na mňa hrôza, moja česť uniká ako vietor a moja spása sa míňa sťa oblak.30,15 Jób 6,4; Oz 13,3 16 Teraz sa moja duša vo mne rozliala, zachvacujú ma dni trápenia. 17 V noci mi vŕta v kostiach, moje trýznivé bolesti nikdy neutíchajú.30,17 Jób 33,19; Iz 38,13 18 Násilím mi berie odev, uchopil ma ako pás tuniky. 19 Hodil ma do blata, som podobný prachu a popolu.30,19 Jób 9,31 20 Volám k tebe o pomoc, ale mi neodpovedáš, stojím tu, ale si ma nevšímaš.30,20 Jób 19,7; Ž 22,3 21 Zmenil si sa a si ku mne neľútostný, silou svojej ruky mi odporuješ.30,21 Jób 10,16-17; 16,9-14 22 Dvíhaš ma do vetra a nechávaš ma na ňom jazdiť ako na koni, nechávaš ma zmiznúť v búrke. 23 Viem, že ma vrátiš smrti, zhromaždisku všetkých živých.30,23 Gn 3,19; Koh 12,5-7 24 Veď či k núdznemu ruku nevztiahneš, keď v nešťastí kričí o pomoc? 25 Vari som neplakal nad tými, ktorých deň bol ťažký a duša mi nežialila nad chudobným?30,25 Ž 35,13-14; Rim 12,15 26 Očakával som dobré, prišlo zlé, dúfal som vo svetlo a prišla tma.30,26 Jer 8,15; 14,19 27 Vnútornosti vo mne vrú a neutíchajú, stretli ma dni nešťastia. 28 Zarmútený kráčam bez jasu slnka, v zhromaždení vstávam a kričím o pomoc.30,28 Ž 42,10; 43,2 29 Stal som sa bratom šakalov, spoločníkom pštrosov.30,29 Ž 102,7-8; Mich 1,8 30 Koža na mne černie, kosti ma pália od horúčky. 31 Moja harfa sa stala nástrojom žiaľu, moja flauta hlasom náreku.30,31 Nár 5,15