Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

28. kapitola

Pieseň o múdrosti

1 Jestvuje nálezisko striebra a miesto, kde sa prečisťuje zlato.28,1 Nár 2,15
2 Železo sa ťaží zo zeme a meď sa taví z rudy.28,2 Dt 8,9 3 Človek prekonáva tmu a v najvzdialenejších miestach vyhľadáva kamene ukryté v temnote. 4 Šachtu hĺbia ďaleko od obývaných miest, zabudnutí bez pôdy pod nohami visia a hojdajú sa ďaleko od ľudí. 5 Zem, z ktorej inak pochádza chlieb, je v hĺbke spustošená akoby ohňom.28,5 Ž 104,14 6 Jej skaly sú ložiskom zafírov a sú tam zrnká zlata.28,6 Jób 28,16 7 Chodník ta ani dravec nepozná a oko jastraba ta nedovidí. 8 Pyšné šelmy po ňom nešliapali ani lev sa po ňom neprechádzal. 9 Človek siahol rukou po tvrdom kameni a od základov vyvracia vrchy, 10 do skál vytesal chodby a tak jeho oko uvidelo všetko, čo je drahocenné. 11 Zamedzil presakovanie riek a to, čo je skryté, vyniesol na svetlo. 12 No múdrosť — kde ju možno nájsť? Sídlo rozumnosti — kde sa nachádza?28,12 Jób 28,20; Bar 3,14-38 13 Človek nepozná jej cenu a v krajine živých sa nenachádza. 14 Prahlbina hovorí: ‚Vo mne sa nenachádza.‘ More hovorí: ‚U mňa jej niet.‘ 15 Nedá sa zaplatiť rýdzim zlatom a striebro nevyváži jej cenu.28,15 Prís 3,14; Múd 7,7-11 16 Nedá sa vymeniť ani za zlato z Ofíru, ani za drahocenný ónyx alebo zafír. 17 Nedá sa porovnať so zlatom ani s drahým sklom, ani vymeniť za predmety zo zlata. 18 Koraly a krištáľ sa ani nespomenú, cena múdrosti je nad perly.28,18 Prís 3,15 19 Nedá sa porovnať s kúšskym topásom ani čistým zlatom vyvážiť. 20 No a táto múdrosť — odkiaľ prichádza? A sídlo rozumnosti — kde sa nachádza?28,20 Jób 28,12; Prís 2,6; Jk 1,5.17 21 Pred očami všetkých živých je zahalená, skrytá aj pred vtáctvom nebies. 22 Abaddon28,22 Hebr. Ríša smrti. a smrť povedali: ‚Len správa o nej sa nám dostala do uší.‘ 23 Boh však rozumie jej ceste a on vie, kde ju možno nájsť.28,23-28 Prís 8,22-3128,23 Múd 7,15 24 Veď on až do končín zeme dovidí, pozoruje všetko pod nebom. 25 Keď určil vetru jeho váhu a mierkou vody odmeral, 26 keď dažďu stanovil poriadok a blesku s hromom určil cestu, 27 už vtedy ju videl a o nej rozprával, pevne ju ustanovil a preskúmal. 28 Človeku potom povedal: ‚Pozri, bázeň pred Pánom, to je múdrosť, a strániť sa zlého — to je rozumnosť.‘“28,28 Jób 1,1.8; 2,3; Ž 111,10; Prís 1,7; Koh 12,13
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk