26. kapitola

Deviata reč Jóba

1 Nato Jób odpovedal takto:
2 „Ako si len pomohol tomu, kto nemá síl! Rameno bezmocného si ratoval! 3 Ako si len poradil nemúdremu a naplno prejavil porozumenie! 4 Komu si vyrozprával slová a v akom duchu to hovoríš?26,4 1Krľ 22,24 5 Duchovia mŕtvych sa chvejú dolu, pod vodami, aj všetci, čo tam prebývajú. 6 Pred ním je podsvetie26,6 Hebr. šeól. obnažené a ríša smrti26,6 Hebr. abaddon. nie je prikrytá.26,6 Ž 139,8; Prís 15,11; Am 9,2 7 On rozprestiera sever nad prázdnotou, zem zavesil nad ničím.26,7 Gn 1,2; Ž 104,5 8 Vodu viaže vo svojich mrakoch a oblak sa pod ňou neroztrhne.26,8 Prís 30,4; Jer 10,13 9 Pohľad na trón zakrýva tak, že rozostiera nad ním svoj oblak. 10 Vodnú hladinu obkolesuje medzou až tam, kde hraničí svetlo a tma.26,10 Jób 38,10n; Prís 8,29 11 Nebeské stĺpy sa chvejú a sú ohromené jeho pohrozením. 12 Svojou mocou rozbúril more a svojou bystrosťou roztrieskal Rahaba26,12 Morskú obludu..26,12 Jób 9,13; Ž 89,11; Iz 51,9 13 Jeho duch okrášlil nebesia, jeho ruka prebodla unikajúceho hada.26,13 Iz 27,1 14 Pozri, toto sú len útržky jeho konania, začuli sme o tom len šepkanie. Kto však pochopí hromový hlas jeho hrdinskej sily?“