25. kapitola

Tretia reč Bildada

1 Nato Bildad zo Šúachu odpovedal takto:
2 „Jemu patrí vláda a pred ním treba mať strach, na svojich výšinách si zabezpečuje pokoj. 3 Vari sa dajú spočítať jeho zástupy? Nad kým by nevychádzalo jeho svetlo? 4 Ako by mohol byť smrteľník spravodlivý pred Bohom a čistý ten, kto je zrodený zo ženy?25,4 Jób 4,17; 15,14; Ž 143,2 5 Dokonca ani mesiac nie je dosť jasný a hviezdy dosť čisté v jeho očiach!25,5 Jób 15,15; Iz 60,19-20 6 A čo ešte človek, ktorý je ako červ; ľudský syn, čo je len červíkom?!“25,6 Iz 41,14