Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

24. kapitola

1 Prečo Všemohúci skryl svoj čas a prečo ani tí, čo ho poznajú, nevidia jeho dni?24,1 Koh 3,17; 8,6; Sk 1,7; 2Pt 3,7-8 2 Hriešnici prekladajú medze, kradnú stáda a pasú ich,24,2 Dt 19,14; 27,17; Prís 22,28 3 odvedú sirotám osla, vdove na záloh vezmú vola,24,3 Dt 24,17 4 chudobných odstrkujú z cesty, všetci bedári krajiny sa musia skrývať.24,4 Prís 28,28 5 Vychádzajú na púšť za prácou ako divé osly. Ako potravu pre svoje deti hľadajú korisť na stepi. 6 Po nociach žnú na poli a paberkujú vo vinici bezbožníka. 7 Nocujú nahí, bez odevu, nemajú prikrývku ani keď je chladno.24,7 Dt 24,12-13 8 Zmáčaní horským lejakom sú bez úkrytu a túlia sa ku kameňu. 9 Sirotu odtŕhajú od pŕs a dávajú ju ako záloh za chudobného.24,9 Ex 22,25-26; Am 2,6; 8,6 10 Chodia nahí, bez odevu a o hlade snopy znášajú. 11 Lisujú olej medzi múrmi, v lisoch šliapu hrozno, ale ostávajú smädní.24,11 Jk 5,4 12 Z mesta počuť ston umierajúcich a duša ranených volá o pomoc, ale Boh si ich modlitbu nevšíma.24,12 Koh 4,1 13 Oni boli medzi tými, čo sa vzbúrili proti svetlu, neuznávali jeho cesty, ani nezotrvávali na jeho chodníkoch. 14 Už na úsvite vstáva vrah, zabije úbožiaka a chudobného, a v noci je z neho zlodej.24,14 Ž 10,8-10; 1Tes 5,2 15 Oko cudzoložníka vyčkáva na súmrak a hovorí si: ‚Ani oko ma nezbadá.‘ Navyše, tvár si prikryje závojom.24,15 Prís 7,9 16 Potme vnikajú do domov a rabujú ich, cez deň sa zamknú, svetlo nepoznajú. 17 Pre nich všetkých je ráno vtedy, keď nastane temná tma, lebo sa poznajú s hrôzami temnoty. 18 Ľahko ich odnesie voda, ich podiel v krajine je prekliaty, do ich viníc nezamieri lisovač hrozna. 19 Ako sucho a horúčava pohltí roztopený sneh, tak pohltí podsvetie hriešnikov.24,19 Ž 49,15 20 Nech zabudne na nich lono matky, nech sú sladkí pre červa a už sa viac nespomínajú. Ako drevo nech je polámaná neprávosť!24,20 Dan 4,11 21 S neplodnou, ktorá nerodí, zle zaobchádzali, ani vdove nič dobré neurobili. 22 Boh svojou mocou pri živote udržuje mocných, povstanú, hoci už v život nedúfali. 23 Poskytne im bezpečie, a oni sa na to spoľahnú, ale jeho oči pozorujú ich cesty. 24 Na chvíľu sú povýšení a niet ich, upadnú tak ako všetko a vädnú ako klas.24,24 Ž 37,10 25 Či to nie je tak? Kto ma usvedčí zo lži? Kto moje slová vyvráti?“