Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

22. kapitola

Tretia reč Elifaza

1 Nato Elifaz z Temánu odpovedal takto:
2 „Môže azda muž osožiť Bohu? Veď aj múdry osoží len sebe! 3 Vari má Všemohúci potešenie z toho, keď si spravodlivý, alebo má z tvojich bezúhonných ciest úžitok?22,3 Jób 35,7 4 Vari ťa posudzuje podľa tvojej bohabojnosti a podľa toho sa s tebou súdi? 5 Či nie je priveľká tvoja zloba a tvoje neprávosti nemajú konca? 6 Veď bezdôvodne berieš záloh od svojich bratov a nahým vyzliekaš šaty.22,6 Ex 22,25-26; Dt 24,10n; Jób 24,9n; Ez 18,12 7 Nenapojíš ustatého vodou a hladnému odopieraš chlieb.22,7 Iz 58,7; Mt 25,42-43 8 Krajinu bude vlastniť ten, kto je pracovitý, a ten, koho Boh milostivo prijal, bude v nej bývať. 9 Ty si však vdovy naprázdno posielal preč a ramená sirôt si lámal.22,9 Jób 31,16-18 10 Preto ťa obklopujú nástrahy a opantáva náhly strach22,10 Jób 6,4; 13,21 11 alebo taká tma, že nevidíš a záplava vody ťa zakryje.22,11 Jób 19,8; Ž 69,3; Jon 2,4 12 Vari nie je Boh na výšinách nebies? Pozri len na najvzdialenejšie hviezdy — ako sú vysoko!22,12 Koh 5,1 13 Ty však hovoríš: ‚Čože Boh vie? Môže vari súdiť cez mraky?22,13 Ž 73,11; 94,7 14 Oblaky sú mu úkrytom, preto nevidí, tak si kráča po nebeskej klenbe.‘ 15 Chceš sa azda držať pradávnych ciest, po ktorých chodili lotri, 16 čo boli predčasne vytrhnutí a ich základy odplavila rieka?22,16 Gn 7,21; Jób 15,32; Mt 24,39 17 Bohu hovoria: ‚Odstúp od nás!‘ Čo im teda urobí Všemohúci?22,17 Jób 21,14 18 No on im naplnil domy dobrými vecami. Aj tak nech sú však odo mňa ďaleko plány bezbožných!22,18 Jób 21,16 19 Spravodliví to uvidia, budú sa tešiť a nevinný sa im vysmeje:22,19 Ž 58,11; 107,42 20 ‚Či to nie je tak, že naši odporcovia sú zničení a ich zvyšky pohltil oheň?‘ 21 Zblíž sa s Bohom a budeš mať pokoj. Potom zakúsiš blahobyt. 22 Prijmi poučenie z jeho úst a vezmi si k srdcu jeho slová.22,22 Jób 23,12 23 Ak sa vrátiš k Všemohúcemu, zveľadí ťa. Vzdiaľ neprávosť od svojho stanu22,23 Jób 11,14-15; Zach 1,3 24 a zahoď zlato do prachu, zlato z Ofíru pokladaj za riečny štrk!22,24 1Krľ 9,28; Mt 6,19-21 25 Vtedy bude Všemohúci tvojím zlatom a tvojím vyberaným striebrom.22,25 Jób 31,24; Ž 16,5-6; Iz 33,6 26 Potom sa budeš tešiť zo Všemohúceho a pozdvihneš tvár k Bohu.22,26 Jób 11,15; 27,10 27 Poprosíš ho a vypočuje ťa a ty splníš, čo si mu sľúbil.22,27 Ž 66,13 28 Čo rozhodneš, to sa stane, a nad tvojimi cestami zažiari svetlo. 29 Keď budú iní skľúčení, povieš: ‚Hor sa!‘ Veď on zachráni tých, ktorým sa únavou zatvárajú oči!22,29 Mt 23,12; Lk 1,52; 1Pt 5,5 30 Vyslobodí toho, kto nie je bez viny, bude zachránený pre čistotu tvojich rúk.“22,30 Jób 42,8; Ž 18,21