Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

21. kapitola

Siedma reč Jóba

1 Nato Jób odpovedal takto:
2 „Dobre počúvajte, čo hovorím, a to bude od vás mne na útechu. 3 Vydržte ešte, keď budem hovoriť! Až keď dohovorím, potom sa posmievajte! 4 Vari je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som nemal byť netrpezlivý? 5 Obráťte sa ku mne a žasnite! Dajte si ruku na ústa!21,5 Sdc 18,19; Jób 29,9; 40,4; Prís 30,32 6 Keď si na to spomeniem, chytá ma hrôza a moje telo zachvacuje triaška. 7 Prečo bezbožní ľudia žijú, dosahujú vysoký vek, ba dokonca nadobúdajú veľký majetok?21,7 Jób 12,6; Ž 73,3; Jer 12,1 8 Ich deti sú zabezpečené, sú s nimi a oni sa tešia pohľadom na ne. 9 Ich domy majú pokoj od strachu a Božia palica im nehrozí. 10 Jeho býk oplodňuje bez ťažkostí, jeho krava sa otelí a nepotratí. 11 Svojich chlapcov vypúšťajú ako stádo a ich deti si poskakujú v tanci. 12 Spievajú pri bubne a harfe a radujú sa pri zvuku flauty.21,12 Iz 5,12; Am 6,5 13 Svoje dni dožívajú v blahobyte a náhle zostupujú do podsvetia. 14 Bohu povedali: ‚Odíď od nás, my nechceme poznať tvoje cesty!21,14 Jób 22,17 15 Kto je Všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám prospeje, ak na neho budeme naliehať s prosbami?‘21,15 Ex 5,2 16 Nuž, svoj blahobyt nemajú vo vlastných rukách. Ďaleko nech je odo mňa zmýšľanie bezbožných!21,16 Jób 22,18 17 Ako často vyhasne kahanec bezbožných? Ako často príde na neho nešťastie? Ako často ho Boh bude ničiť vo svojom hneve? 18 Ako často sú sťa slama vo vetre a sťa plevy, ktoré unáša víchor?21,18 Ž 35,5; 83,14 19 Odkladá Boh nešťastie pre jeho synov? Nech vyplatí jeho, aby vedel, ako je to!21,19 Jer 31,29 20 Nech vidí na vlastné oči svoju skazu a nech pije z hnevu Všemohúceho! 21 Čo mu už záleží na dome, keď bude po ňom a počet jeho mesiacov sa skončil? 22 Možno vari učiť Boha poznatkom, keď on sám tých najvyšších súdi? 23 Niekto zomiera v plnom rozkvete síl, bezstarostný a v pokoji, 24 jeho nádoby sú plné mlieka a jeho kostná dreň sa obnovuje. 25 Iný zomiera so zatrpknutou dušou a neužil si blahobytu. 26 Obaja si ľahnú do prachu, kde ich pokryjú červy.21,26 Jób 3,19; Koh 9,2; Iz 14,11 27 Nuž, ja poznám vaše myšlienky a viem, aké úklady proti mne kujete, 28 lebo vravíte: ‚Kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bezbožníkmi?‘ 29 Azda ste sa nespýtali pocestných a neporozumeli ste ich svedectvám, 30 že v deň nešťastia býva ušetrený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú zachránení? 31 Kto mu povie do očí, ako sa správal, a za to, čo urobil, kto sa mu odplatí? 32 Do hrobu ho dôstojne ponesú a pri hrobke budú držať stráž.21,32 Lk 16,22 33 Sladké sú mu hrudy pohrebiska, všetci kráčajú za ním. Tí, čo idú pred ním, sú bez počtu. 34 Akože ma chcete potešiť nezmyslami? Vaše odpovede sú samý podvod!“21,34 Jób 16,2
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk