Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

21. kapitola

Siedma reč Jóba

1 Nato Jób odpovedal takto:
2 „Dobre počúvajte, čo hovorím, a to bude od vás mne na útechu. 3 Vydržte ešte, keď budem hovoriť! Až keď dohovorím, potom sa posmievajte! 4 Vari je moja sťažnosť určená ľuďom? Ak nie, ako by som nemal byť netrpezlivý? 5 Obráťte sa ku mne a žasnite! Dajte si ruku na ústa!21,5 Sdc 18,19; Jób 29,9; 40,4; Prís 30,32 6 Keď si na to spomeniem, chytá ma hrôza a moje telo zachvacuje triaška. 7 Prečo bezbožní ľudia žijú, dosahujú vysoký vek, ba dokonca nadobúdajú veľký majetok?21,7 Jób 12,6; Ž 73,3; Jer 12,1 8 Ich deti sú zabezpečené, sú s nimi a oni sa tešia pohľadom na ne. 9 Ich domy majú pokoj od strachu a Božia palica im nehrozí. 10 Jeho býk oplodňuje bez ťažkostí, jeho krava sa otelí a nepotratí. 11 Svojich chlapcov vypúšťajú ako stádo a ich deti si poskakujú v tanci. 12 Spievajú pri bubne a harfe a radujú sa pri zvuku flauty.21,12 Iz 5,12; Am 6,5 13 Svoje dni dožívajú v blahobyte a náhle zostupujú do podsvetia. 14 Bohu povedali: ‚Odíď od nás, my nechceme poznať tvoje cesty!21,14 Jób 22,17 15 Kto je Všemohúci, že by sme mu mali slúžiť? Čo nám prospeje, ak na neho budeme naliehať s prosbami?‘21,15 Ex 5,2 16 Nuž, svoj blahobyt nemajú vo vlastných rukách. Ďaleko nech je odo mňa zmýšľanie bezbožných!21,16 Jób 22,18 17 Ako často vyhasne kahanec bezbožných? Ako často príde na neho nešťastie? Ako často ho Boh bude ničiť vo svojom hneve? 18 Ako často sú sťa slama vo vetre a sťa plevy, ktoré unáša víchor?21,18 Ž 35,5; 83,14 19 Odkladá Boh nešťastie pre jeho synov? Nech vyplatí jeho, aby vedel, ako je to!21,19 Jer 31,29 20 Nech vidí na vlastné oči svoju skazu a nech pije z hnevu Všemohúceho! 21 Čo mu už záleží na dome, keď bude po ňom a počet jeho mesiacov sa skončil? 22 Možno vari učiť Boha poznatkom, keď on sám tých najvyšších súdi? 23 Niekto zomiera v plnom rozkvete síl, bezstarostný a v pokoji, 24 jeho nádoby sú plné mlieka a jeho kostná dreň sa obnovuje. 25 Iný zomiera so zatrpknutou dušou a neužil si blahobytu. 26 Obaja si ľahnú do prachu, kde ich pokryjú červy.21,26 Jób 3,19; Koh 9,2; Iz 14,11 27 Nuž, ja poznám vaše myšlienky a viem, aké úklady proti mne kujete, 28 lebo vravíte: ‚Kde je dom urodzeného a kde je stan obývaný bezbožníkmi?‘ 29 Azda ste sa nespýtali pocestných a neporozumeli ste ich svedectvám, 30 že v deň nešťastia býva ušetrený zlý človek, že v deň veľkého hnevu bývajú zachránení? 31 Kto mu povie do očí, ako sa správal, a za to, čo urobil, kto sa mu odplatí? 32 Do hrobu ho dôstojne ponesú a pri hrobke budú držať stráž.21,32 Lk 16,22 33 Sladké sú mu hrudy pohrebiska, všetci kráčajú za ním. Tí, čo idú pred ním, sú bez počtu. 34 Akože ma chcete potešiť nezmyslami? Vaše odpovede sú samý podvod!“21,34 Jób 16,2