Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

20. kapitola

Druhá reč Cofara

1 Nato Cofar z Naamy odpovedal takto:
2 „Preto sa moje myšlienky ozývajú a preto sa ponáhľam, 3 lebo počúvam karhanie, ktoré ma potupuje, pretože mi odpovedá vietor bez rozumu. 4 Vari oddávna nevieš, odvtedy, čo je človek na zemi, 5 že jasot bezbožníkov je len krátky a že radosť podliaka trvá len okamih? 6 Aj keď jeho povýšenectvo vystúpi až do nebies a jeho hlava dosiahne oblaky,20,6-7 Gn 11,4-9; Ž 37,35-36; Iz 14,13-15 7 navždy sa pominie ako jeho vlastný výkal. Tí, čo to uvidia, povedia: ‚Kdeže je?‘ 8 Odletí ako sen a viac ho nenájdu, zaženú ho ako nočné videnie.20,8 Ž 73,20; 90,5 9 Oko, ktoré ho pozorovalo, už ho neuvidí ani jeho miesta neuzrie.20,9 Ž 37,10.36 10 Jeho synovia sa budú uchádzať o priazeň bedárov a vlastnými rukami odovzdá svoj majetok.20,10 Jób 27,14.17 11 Jeho kosti boli plné mladíckej sily, ale aj tá si s ním ľahne do prachu.20,11 Jób 17; 21,26 12 Hoci mu je zlo sladké v ústach, predsa si ho skrýva pod jazykom, 13 je k nemu zhovievavý a neopúšťa ho, ponecháva si ho v ústach, aby ho vychutnal. 14 Jedlo sa mu zmení v črevách a stane sa v jeho útrobách jedom kobry. 15 Bohatstvo zhltol, ale vydávi ho, Boh mu ho z brucha vypudí. 16 Bude pridájaný jedom kobry, zabije ho jazyk zmije. 17 Nech sa nekochá v bystrinách vôd ani v potokoch medu a smotany. 18 Vráti, čo získal, a neprehltne to, má obrovský zisk, ale sa z neho neteší, 19 lebo rozdrvil chudobných, opustil ich a ulúpil dom, hoci ho nestaval. 20 Keďže sa s ničím neuspokojil, nezachráni ho to, po čom túžil.20,20 Lk 12,19-20 21 Jeho žravosti nikto neunikol, preto jeho blahobyt nebude trvalý. 22 V období nadbytku bude v tiesni, dopadne na neho moc utrpenia. 23 Nech si len brucho plní, Boh mu doň pošle páľavu svojho hnevu a zaplaví ho ňou vo chvíli, keď si bude zajedať. 24 Keď bude utekať pred železnou zbraňou, prebodne ho šíp z bronzu.20,24 Iz 24,18; Am 5,19 25 Tasí zbraň, ale šíp mu prenikol cez chrbát a žlčníkom mu preniká ligotavá čepeľ. Je mu beda!20,25 Dt 32,41 26 Úplná temnota je prichystaná pre jeho poklady, strávi ho oheň, ktorý nikto nerozdúchal, zle dopadne ten, kto prežije v jeho stane. 27 Nebesia zjavia jeho vinu a zem sa postaví proti nemu. 28 Plody práce jeho domu zavlečú do cudziny, rozlejú sa v deň Božieho hnevu.20,28 Prís 11,4; Sof 1,18 29 Takýto údel určil Boh bezbožníkovi, takéto dedičstvo dostane od Boha za svoje reči.“20,29 Jób 27,13
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk