Predchádzajúca kapitola

19. kapitola

Šiesta reč Jóba

1 Nato Jób odpovedal takto:
2 „Dokedy mi budete trápiť dušu a trýzniť ma slovami? 3 Už je to desiaty raz, čo ste ma znevážili, nehanbíte sa a ubližujete mi. 4 Aj keby som naozaj bol zblúdil, je to moja vec. 5 Ak sa naozaj nado mňa povyšujete a zdôvodňujete moju potupu, 6 vedzte teda, že to Boh ma poškodil a zamotal do svojej siete. 7 Veď keď kričím: ‚Pomoc!‘, nedostávam odpoveď, dovolávam sa pomoci, ale spravodlivosti sa nedovolám. 8 Cestu mi zarúbal, takže neprejdem a chodníky mi zahalil tmou. 9 Česť mi vyzliekol a sňal mi korunu z hlavy. 10 Na všetkých stranách ma rúca, takže odchádzam, moju nádej vytrhol ako strom. 11 Jeho hnev vzbĺkol proti mne, pokladá ma za svojho nepriateľa. 12 Jeho oddiely spolu prichádzajú, urovnali si cestu proti mne a utáborili sa okolo môjho stanu. 13 Bratov odo mňa vzdialil a moji známi sa mi celkom odcudzili. 14 Príbuzní sa ma zriekli a dôverní priatelia na mňa zabudli. 15 Hostia v mojom dome a moje slúžky ma pokladajú za cudzieho, pre nich som iba cudzozemcom. 16 Volám na svojho otroka, ten mi však neodpovedá, vlastnými ústami sa ho doprosujem. 17 Môj dych je odporný aj vlastnej žene a hnusím sa vlastným súrodencom. 18 Dokonca aj chlapci mnou pohŕdajú, len čo vstanem, už mi odvrávajú. 19 Protivím sa všetkým svojim dôverníkom, tí, ktorých som miloval, sa obrátili proti mne. 20 Koža a mäso sa mi lepia na kosti, len o vlások som unikol smrti. 21 Vy, priatelia moji, zľutujte, zľutujte sa nado mnou! Veď ma zasiahla Božia ruka! 22 Prečo ma tak ako Boh prenasledujete? Veď z môjho tela sa nenasýtite! 23 Kiežby sa moje slová zapisovali, kiežby sa dostali do knihy, 24 železným rydlom a olovom naveky boli vyryté do kameňa! 25 Ja viem, že môj Vykupiteľ žije a nakoniec sa postaví nad prachom! 26 Aj potom, keď moja koža bude takto zodratá, zo svojho tela uvidím Boha, 27 svojimi očami ho pri sebe uvidím — nie niekto cudzí. Moje vnútro už hynie túžbou. 28 Lebo potom poviete: ‚Prečo by sme ho mali prenasledovať?‘ Keďže je však koreň veci vo mne, 29 vy sa bojte meča! Hnev je totiž mečom na neprávosti, aby ste spoznali, že jestvuje súd!“