18. kapitola

Druhá reč Bildada

1 Nato Bildad zo Šúachu odpovedal takto:
2 „Dokedy budete loviť slová? Najprv sa pochopme, až potom sa rozprávajme! 3 Prečo nás považujete za dobytok? Prečo sme nečistí vo vašich očiach?18,3 Jób 17,4.10; Ž 73,22 4 Ty, čo sa vlastným hnevom ničíš, či pre teba má spustnúť zem a bralo sa pohnúť z miesta?18,4 Jób 14,18; 16,9 5 Bezbožníkom predsa vyhasne svetlo a plameň ich ohňa nevydá žiaru.18,5 Prís 13,9 6 Svetlo slabne v jeho stane a kahanec nad ním vyhasne. 7 Jeho rázne kroky sa skrátia a jeho vlastné plány ho odstavia.18,7 Prís 4,12 8 Pretože vlastné nohy ho ženú do siete a chodí nad pascou. 9 Za pätu sa chytí do osídel, zmocní sa ho nastražená slučka. 10 V zemi je mu skrytý povraz a na chodníku klepec. 11 Zôkol-vôkol ho ľakajú hrôzy, stíhajú ho na každom kroku.18,11 Lv 26,36; Jób 15,21; Jer 6,25 12 Nech sa celkom vysilí a nech mu nešťastie stojí po boku. 13 Nech si pojedá vlastnú kožu, jeho údy nech požiera prvorodený syn smrti. 14 Vytrhnú ho z bezpečia jeho stanu a poženú ku kráľovi hrôz. 15 Jeho stan bude obývaný bez neho, na jeho príbytok sa vysype síra.18,15 Dt 29,22; Iz 34,9 16 Zdola mu schnú korene, navrchu vädnú vetvy. 17 Jeho pamiatka na zemi vyhynula, jeho meno je široko-ďaleko neznáme.18,17 Ž 34,17; 109,13; Prís 10,7 18 Vyhodia ho zo svetla do tmy, vyženú ho zo sveta. 19 Nebude mať potomstvo ani plod vo svojom ľude, ani nikoho, kto by ho prežil v jeho príbytkoch.18,19 Iz 14,22; Jer 22,30 20 Deň jeho nešťastia predesí ľudí na západe a na východe sa ich zmocní triaška.18,20 Ž 37,13 21 Naozaj to takto býva s príbytkami nespravodlivých a s miestom toho, kto nepozná Boha.“