Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

15. kapitola

Druhá reč Elifaza

1 Nato Elifaz z Temánu odpovedal takto:
2 „Odpovedá vari múdry človek vedomosťami vzatými z vetra alebo si plní vnútro východným vetrom, 3 dôvodí slovom, ktoré neosoží, a rečami, ktoré neprospejú? 4 Veď ty dokonca rušíš bázeň a maríš rozjímanie pred Bohom! 5 Tvoja neprávosť totiž učí tvoje ústa a vyberáš si výrazy prefíkancov. 6 Vlastné ústa ťa odsúdia, nie ja, vlastné pery svedčia proti tebe.15,6 Mt 12,37; Lk 19,22 7 Vari si sa narodil ako prvý človek na svete a bol si počatý prv ako vrchy?15,7 Jób 38,4; Ž 90,2; Prís 8,25 8 Azda si počúval na porade u Boha a len na seba obmedzuješ múdrosť?15,8 Jer 23,18; Múd 9,13; Rim 11,34 9 Čo také vieš, čo nevieme my? Čo poznáš, s čím my nie sme oboznámení?15,9 Jób 12,3; 13,2 10 Medzi nami je aj šedivý, aj starší človek, vekom dôstojnejší než tvoj otec. 11 Alebo sa ti máli Božia útecha a slovo, ktoré k tebe mierne hovorí? 12 Prečo ťa strháva srdce a prečo sa ti iskria oči, 13 takže svoje dychčanie obraciaš proti Bohu a vravíš, čo máš na jazyku? 14 Čo je človek, že by mal byť čistý a čo tvor narodený zo ženy, že by mal byť spravodlivý?15,14 Jób 14,4; 25,4; Prís 20,9; Koh 7,20 15 Veď Boh sa ani na svojich svätých nespolieha a ani nebesia nie sú čisté v jeho očiach,15,15 Jób 4,18; 25,5 16 kdežeby ešte odporný a skazený muž, ktorý pije neprávosť ako vodu!?15,16 Jób 34,7; Prís 19,28 17 Poučím ťa, len ma vypočuj! Vyrozprávam, čo som videl. 18 To, čo mudrci hlásajú a neukryli to od čias svojich otcov. 19 Im samým bola daná krajina a cudzinec pomedzi nich neprechádzal. 20 Bezbožník sa každý deň zmieta strachom a počet rokov je pred násilníkom skrytý. 21 Zvuk hrôzy znie v jeho ušiach, v období pokoja príde naňho zhubca.15,21 Jób 18,11-14 22 Na návrat z tmy sa nespolieha, je vyhliadnutý pre meč. 23 Vandruje za chlebom — kde asi je? Vie, že deň tmy je mu už pripravený. 24 Desí ho trápenie a zdoláva ho trýzeň ako kráľa pripraveného na útok.15,24 Prís 24,34 25 To preto, lebo proti Bohu vystrel svoju ruku a hrdí sa pred Všemohúcim. 26 Rúti sa tvrdohlavo proti nemu pod ochranou pevných štítov, 27 pretože tvár si pokryl tukom a na páse sa obložil sadlom.15,27 Ž 17,10; Iz 6,10 28 Potom musel bývať v rozváľaných mestách, v neobývaných domoch pripravených na zbúranie.15,28 Jób 3,14 29 Nezbohatne a jeho majetok neobstojí ani jeho klasy sa nebudú nakláňať k zemi. 30 Neunikne temnotám, jeho výhonky vyschnú od plameňa, dychom vlastných úst zanikne. 31 Nech sa nespolieha na márnosť! Bude zmätený, pretože za odmenu dostane márnosť. 32 Jeho dni sa predčasne naplnia a jeho vetva sa nezazelená.15,32 Koh 7,17 33 Ako vinič zhodí svoje nedozreté plody, ako oliva nechá opadnúť svoje kvety, 34 lebo spolok pokrytcov je jalový a oheň stravuje stany úplatkárov.15,34 Jób 8,13; Múd 3,11.18 35 Plodom ich tehotenstva je trápenie a rodia bezprávie, ich vnútro je vždy pripravené na zradu.“15,35 Ž 7,15; Iz 59,4; Oz 10,13