Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

13. kapitola

1 Nuž to všetko videlo moje oko, moje ucho to počulo a pochopilo. 2 Čo vy viete, viem aj ja, nezaostávam za vami.13,2 Jób 12,3 3 Ja však budem hovoriť so Všemohúcim a chcem sa obhajovať pred Bohom,13,3 Iz 41,21 4 zatiaľ čo vy zliepate lži. Naničhodní lekári ste všetci!13,4 Ž 119,69 5 Kiež by ste čušali, to by bola vaša múdrosť!13,5 Prís 17,28; Koh 5,2; Jk 1,19 6 Len si vypočujte moje dôvody a pozorujte moju obhajobu. 7 Budete azda luhať pre Boha a podvádzať v jeho prospech?13,7 Jób 42,7 8 Chytáte mu stranu? Za Boha vediete spor? 9 Dopadne to dobre, ak vás preverí? Alebo ho chcete oklamať, ako klamete človeka?13,9 Jer 17,10; Ga 6,7 10 Celkom isto vás pokarhá, ak mu potajomky budete chytať stranu. 11 Nevydesí vás jeho vznešenosť a nepadne na vás z neho hrôza?13,11 Ž 119,120 12 Vaše pamätihodné výroky sú príslovia z popola, vaše hradby sú len z hliny. 13 Buďte chvíľu ticho, nech prehovorím ja, nech sa so mnou stane čokoľvek!13,13 Jób 7,11 14 Načo v zuboch nesiem svoje telo a v hrsti držím svoj život?13,14 Sdc 12,3; 1Sam 19,5; 28,21; Koh 4,5 15 Veď nech ma aj zabije, nebudem už čakať, ale budem obhajovať pred ním svoje cesty. 16 Aj to mi bude na spásu, pretože pred neho nepríde nehanebník. 17 Vydržte počúvať moju reč a môj výklad nech vám vojde do uší! 18 Tu teda predkladám svoj spor, viem, že budem mať pravdu. 19 Ktože by sa chcel so mnou prieť? Lebo ak teraz budem mlčať, zahyniem.13,19 Iz 50,8 20 Iba dve veci mi nerob a nebudem sa viac pred tebou skrývať: 21 Vzdiaľ odo mňa svoju ruku, tvoja hrôza nech ma nedesí! 22 Potom zavolaj a ja odpoviem, alebo ja prehovorím a ty mi odpovieš.13,22 Jób 31,35; 38,2; 40,7 23 Koľko mám previnení a hriechov? Daj mi poznať môj zločin a hriech! 24 Prečo ukrývaš svoju tvár a pokladáš ma za svojho nepriateľa?13,24 Jób 19,11; 22,21; 33,10; Ž 13,2; 44,25; 88,15 25 Hrozíš vari rozviatemu lístiu a prenasleduješ suchú slamu? 26 Veď si proti mne zapisuješ trpké veci a dávaš mi dediť viny mladosti.13,26 Ž 25,7; Jn 5,14 27 Zasekávaš mi nohy do klady, dozeráš na všetky moje chodníky, značkuješ moje chodidlá, 28 hoci človek sa rozpadne ako bútľavina, ako šaty, ktoré rozožrali mole.13,28 Ž 39,12