12. kapitola

45 A kto vidí mňa, vidí toho, ktorý ma poslal.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.