4. kapitola

7 Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.