Poďakovanie a správa za "pandemický" rok

4. kapitola

Priateľstvo so svetom

1 Odkiaľ pochádzajú boje medzi vami a odkiaľ rozbroje? Nie vari odtiaľ — z vašej žiadostivosti, ktorá brojí vo vašich údoch?4,1 Rim 7,23; Ga 5,17; 1Pt 2,11
2 Ste žiadostiví, ale nemáte; vraždíte a závidíte, ale nemôžete nič dosiahnuť; bijete sa a bojujete, ale nič nemáte, lebo neprosíte;4,2 Jk 1,5 3 prosíte, ale nedostávate, lebo prosíte zle; chcete to premárniť podľa svojich zlých žiadostí.4,3 1Jn 3,22; 5,14 4 Cudzoložnice4,4 Var. Cudzoložníci a cudzoložnice., či neviete, že priateľstvo so svetom je nepriateľstvom proti Bohu? Kto teda chce byť priateľom sveta, prejavuje sa ako nepriateľ Boha.4,4 Jn 15,19; Rim 8,7; 1Jn 2,15 5 Alebo si myslíte, že Písmo nadarmo hovorí: „Boh žiarlivo túži po duchu, ktorého vložil do nás4,5 Alt. Duch, ktorý prebýva v nás, až žiarlivo túži po nás.?“ 6 Dáva však väčšiu milosť. Preto hovorí: Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť.4,6 Prís 3,34; Mt 23,12; 1Pt 5,5 7 Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás.4,7 Ef 4,27; 6,11-12; 1Pt 5,6.8-9 8 Priblížte sa k Bohu a on sa priblíži k vám. Očistite si ruky, hriešnici, a vy, vnútorne rozpoltení, posväťte si srdcia!4,8 Iz 1,16; Zach 1,3; Mal 3,7 9 Bedákajte, nariekajte a plačte! Váš smiech nech sa obráti na nárek a radosť na žiaľ.4,9 Prís 14,13; Mt 5,4; Lk 6,25 10 Pokorte sa pred Pánom a povýši vás.4,10 Jób 22,29; Mt 23,12

Proti ohováraniu

11 Bratia, neohovárajte sa navzájom. Kto ohovára brata alebo ho súdi, ohovára a súdi Zákon. Ale ak súdiš Zákon, nie si plniteľ Zákona, ale sudca.4,11 Lv 19,16; Rim 2,1
12 Len jeden je zákonodarca a sudca, ktorý má moc spasiť i zahubiť. Ale ktože si ty, že súdiš blížneho?4,12 Mt 7,1; Rim 14,4

Varovanie pred samochválou

13 A teraz vy, ktorí hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať“ —4,13 Prís 27,1; Lk 12,18-20
14 vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne.4,14 Ž 39,6 15 Namiesto toho by ste mali povedať: „Ak bude Pán chcieť, budeme žiť a vykonáme to alebo ono!“4,15 Sk 18,21 16 Teraz sa však vychvaľujete vo svojej pýche. Každá takáto samochvála je zlá. 17 A tak kto vie dobre robiť a nerobí, má hriech.4,17 Lk 12,47