8. kapitola

Žiaľ proroka

18 Zmocňuje sa ma neliečiteľný žiaľ, moje srdce je choré.
Čítať celú kapitolu
Slovenská biblická spoločnosť © www.biblickaspolocnost.sk. Slovenský ekumenický preklad, štvrté opravené vydanie, 2017.