Dve percentá (2 %)

47. kapitola

Proti Filištíncom

1 Hospodinovo slovo, ktoré zaznelo prorokovi Jeremiášovi o Filištíncoch, prv než faraón porazil Gazu.47,1 Iz 14,29; Ez 25,15n
2 Toto hovorí Hospodin: „Pozri, vody vystupujú od severu, stávajú sa rozvodneným potokom, zaplavujú krajinu i všetko, čo je v nej, mesto i jeho obyvateľov. Ľudia kričia o pomoc, kvília všetci obyvatelia krajiny, 3 pre hlučný dupot konských kopýt, pre hrmot jeho vozov a hrkot kolies. Otcovia sa neobracajú k deťom, lebo im klesajú ruky, 4 pre deň, ktorý prišiel zničiť všetkých Filištíncov, vyhubiť Týrus a Sidon, všetky zvyšky ich spojencov, lebo Hospodin premôže Filištíncov, zvyšky ostrova Kaftór47,4 T. j. Kréta..47,4 Ez 28,2.21; Am 9,7 5 Na Gazu príde plešivosť, Aškalón bude zničený. Zvyšky Anákovcov, dokedy si budete robiť krvavé zárezy?47,5 Jer 16,6; 48,37; Am 1,6-8; Sof 2,4-7; Zach 9,5n; 1Mak 11,60 6 Ach, Hospodinov meč, dokedy si nedopraješ odpočinku? Stiahni sa do svojej pošvy, upokoj sa, prestaň! 7 Ako by mohol odpočívať? Veď Hospodin mu dal rozkaz proti Aškalónu a proti morskému pobrežiu, tam ho poslal.“