45. kapitola

Proroctvo o Baruchovi

1 Slovo, ktoré prorok Jeremiáš povedal Nerijovmu synovi Baruchovi, keď vo štvrtom roku judského kráľa Jojakíma, Joziášovho syna, napísal podľa Jeremiášovho rozprávania do knihy tieto slová:45,1 Jer 36,4; 43,3
2 „Baruch, toto ti hovorí Hospodin, Boh Izraela: 3 Povedal si: ‚Beda mi, lebo Hospodin mi pridáva k bolesti žiaľ. Som unavený od vzdychania a upokojenie nenachádzam.‘45,3 Ž 6,7 4 Povieš mu: Toto hovorí Hospodin: ‚Pozri, čo som vybudoval, rúcam a čo som zasadil, vytrhávam, celú krajinu.45,4 Jer 31,28 5 Ty žiadaš veľké veci! Nežiadaj si ich! Lebo na každého človeka dopustím nešťastie,‘ znie výrok Hospodina, ‚tebe však dám život ako korisť na každom mieste, kamkoľvek pôjdeš.‘“45,5 Jer 39,18