Milí priatelia, podporovatelia a členovia Slovenskej biblickej spoločnosti.

Sme Bohu vďační, že od 1.10.2021 sme mohli začať predaj novej knižnej edície Biblií pod názvom SLOVO 2020. Edícia obsahuje 17 500 kusov Biblií v 28 farebných prevedeniach v troch formátoch a rôznych grafických úpravách v Slovenskom ekumenickom preklade a v Roháčkovom preklade. Bližšie si ich môžete pozrieť a zakúpiť na našom eshope:

www.eshop.biblia.sk

Táto edícia, ako je vidieť z názvu vznikala ešte počas roku 2020, avšak pandémia a následná globálna kríza zasiahla aj do oblasti tlače a dopravy a preto sa dostáva na slovenský trh až teraz.

Okrem už spomínaných viacerých druhov a zaujímavých grafických a technických prevedení táto séria obsahuje aj tzv. SVADOBNÚ BIBLIU. Na Slovensku takýto formát Biblie chýbal, v zahraničí bol už niekoľko rokov. Ide o prvú takúto Bibliu na Slovensku a zároveň ide o svetový unikát, keď v úvode tejto Biblie sú príhovory k mladomanželom spolu s požehnaním od 10 cirkevných predstaviteľov naprieč jednotlivými kresťanskými cirkvami.

A prečo názov celej edície SLOVO?

Inšpiroval nás známy biblický text: „Na počiatku bolo SLOVO a to SLOVO bolo u Boha a to SLOVO bol Boh .... A SLOVO sa stalo telom a prebývalo medzi nami .... jednorodený Syn, plný milosti a pravdy.“

Týmito slovami začína evanjelium podľa Jána, a tými istými slovami v jazyku našich predkov v staroslovienčine: „Iskoni bě Slovo i Slovo bě u Boga i Bog bě Slovo“ začína najstarší preklad Božieho slova na našom území, ktorý urobili solúnski bratia Cyril a Metod, naši prví prekladatelia Biblie.

Ďalším dôvodom, prečo sme zvolili pre knihu kníh názov SLOVO je, že chceme zdôrazniť, že máme tu SLOVO, ktoré ak sa ním dáme viesť, môže nás sprevádzať na ceste životom a môžeme v ňom ostať pevne zakotvení. Uvedomili sme si, že hodnota slova aj SLOVA sa spomedzi nás vytráca. Slovo prestalo mať svoju váhu, prestalo byť pevné, nemenné, ako sa hovorilo „chlapské“. Mnohokrát sa slová prekrúcajú a znevažujú a to tak slovo ľudské, ako aj SLOVO Božie. Z komunikácie nám vypadli slová ako láska, odpustenie, potešenia, pravda a mnohé iné, ktoré nás posilňujú. Preto sa musíme vrátiť k SLOVU, aby sme sa naučili správne žiť aj komunikovať.

Želáme si, aby toto SLOVO prebývalo medzi nami a prostredníctvom neho, aby Ježiš, vtelené SLOVO prišiel do našich životov.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Nová edícia Biblií SLOVO

4. kapitola

Príprava Izraelitov na odpor

1 Synovia Izraela, ktorí bývali v Judsku, sa dopočuli o všetkom, čo národom vykonal Holofernes, hlavný vojvodca asýrskeho kráľa Nebukadnesara, ako vydrancoval všetky ich svätyne a ako ich zničil.
2 Zmocnila sa ich z neho nevýslovná hrôza, báli sa o Jeruzalem a o chrám Pána, svojho Boha.4,2 Iz 10,10 3 Veď iba nedávno sa vrátili zo zajatia a len krátko predtým sa zhromaždil všetok ľud z Judska; obetné nádoby, oltár a chrámovú budovu po znesvätení znova posvätili. 4 Poslali preto poslov na celé územie Samárie, Kóny, Bét-Chorónu, Belmaina, Jericha, ako aj do Choby, Aisory i do údolia Šalému. 5 Obsadili všetky končiare vysokých vrchov a múrmi ohradili dediny, ktoré boli na nich, a pre prípad vojny tam uložili potraviny, pretože iba nedávno zožali svoje polia. 6 Veľkňaz Jojakím, ktorý bol v tých dňoch v Jeruzaleme, napísal obyvateľom Betulie a Betomestaimu, ktorý leží oproti Esdrelónu pred rovinou blízko Dotánu. 7 Prikázal im obsadiť prístupové cesty k pohoriu, pretože cez ne sa vstupovalo do Judska. Ľahko bolo zastaviť tých, čo tadiaľ prichádzali, priechodová cesta bola totiž taká úzka, že ňou mohli prejsť naraz nanajvýš dvaja muži. 8 Synovia Izraela urobili, ako im prikázal veľkňaz Jojakím a rada starších celého ľudu Izraela, ktorá zasadala v Jeruzaleme.

Kajúce modlitby Izraelitov

9 Všetci muži Izraela volali s veľkou vrúcnosťou k Bohu a s veľkou vrúcnosťou4,9 V jednom rkp. veľkým pôstom. sa kajali vo svojom srdci.4,9 Dan 9,3
10 Muži, ich ženy a deti, ich dobytok a každý prisťahovalec, nádenník i otrok kúpený za peniaze, všetci si prepásali bedrá vrecovinou.4,10 Jon 3,5-8 11 Každý izraelský muž, žena i deti, obyvatelia Jeruzalema, padli na zem pred chrámom, popolom si posypali hlavy a rozprestreli pred tvárou Pána svoju vrecovinu kajúcnika. 12 Aj oltár zahalili do vrecoviny a vrúcne, jednomyseľne volali k Bohu Izraela, aby nevydal ich maličkých do záhuby a ich ženy ako korisť, ich dedičné mestá na zničenie, svätyňu na zneuctenie a potupu, na škodoradosť pohanom.4,12 Joel 2,17 13 Pán vypočul ich hlas a zhliadol na ich úzkosť. Ľud sa postil mnoho dní po celom Judsku a v Jeruzaleme pred svätyňou všemohúceho Pána. 14 Veľkňaz Jojakím a všetci kňazi, ktorí stáli pred Pánom a slúžili Pánovi, s vrecovinou okolo bedier, prinášali nepretržite spaľovanú obetu, modlitby a dobrovoľné dary ľudu. 15 Na ich turbanoch bol popol a oni z celej sily volali k Pánovi, aby milostivo zhliadol na celý dom Izraela.