Milí čitatelia Biblie z portálu biblia.sk !

Sme Pánu Bohu vďační, keď denne môžeme vidieť, ako cez túto stránku stúpa počet tých, ktorí otvárajú Božie slovo a čerpajú z neho silu na každý deň, alebo ho používajú na štúdium či prípravu kázní. Ďakujeme za každú spätnú väzbu, cez ktorú nám dávate nápady, ako túto stránku vylepšiť, ale aj za slová povzbudenia, že stránka www.biblia.sk je pre vás požehnaním.

Tak, ako už párkrát som si dovolil na tomto mieste poprosiť vás o pomoc a podporu našej práce, chcem tak urobiť aj dnes. Aj keď možno niektorí si pomyslia „už zase otravuje a píše ďalšiu žobračenku“, ako mi pred pár dňami na tieto prosby žartom povedal môj priateľ profesor teológie, ale hneď aj dodal, pokračuj v tom. Robím však len to, čo nám povedal Pán Ježiš, ktorého slova sú zaznamenané v Lukášovi 11,9: „A ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám.“. Je mojou úlohou aj povinnosťou, ako človeka povereného vedením Slovenskej biblickej spoločnosti zabezpečiť jej činnosť, rozvoj a napredovanie pri šírení Božieho slova, preto aj tieto možno „otravné“ moje slová k vám.

Viem, každý z nás máme množstvo výdavkov a rôznych finančných potrieb, či už doma v rodine, ale aj okolo seba (cirkev, zbor, kostol, škola, charita ...) a naše prostriedky sú obmedzené. Avšak prostriedky nášho Nebeského Otca sú neobmedzené. Na stretnutiach s mladými, keď hovoríme o pomoci a charite a padne otázka, kde na to zobrať zvyknem okrem iného povedať: „... o jednu kávu, alebo kolu, či pivo (doplňte si podľa seba čo sa hodí) týždenne menej a zostane ti minimálne 8-10 eur mesačne, ktoré môžu pomôcť iným“. Viem o človeku, ktorý v týždni vynechá jeden obed a stravný lístok dáva sociálne slabým. Nápadov je veľa, len treba chcieť. Tí čo máte akurát, alebo dokonca málo na prežitie a ozaj už nemáte z čoho „ubrať“, modlite sa, aby tí čo majú dostatok neváhali s pomocou a dali aj za vás. Vy čo máte dostatok, nezabúdajte, že je to len z Božej milosti a pomôžte prispieť aj za tých, čo sa za vás modlia. Sme len správcovia toho čo nám Boh zveril a je na nás ako pozorne budeme počúvať Jeho hlas cez Ducha svätého, kde potrebuje tieto nám zverené prostriedky umiestniť, pričom nezabúdajme na slová Písma uvedené v 1Pt 4,10: „Ako dobrí správcovia mnohorakej Božej milosti slúžte si navzájom každý tým duchovným darom, ktorý prijal.“.

Túto stránku biblia.sk navštívi ročne cca 150 000 jedinečných návštevníkov, na čo som pred časom humorne reagoval slovami, že keby každý používateľ dal len euro za rok, mali by sme pokryté ročné náklady potrebné na činnosť biblickej spoločnosti. Za prvých 10 mesiacov tohto roku nám prispelo priamo na účet 99 darcov (ďakujeme), z ktorých je 21 pravidelných mesačných prispievateľov. Pravidelní mesačný prispievatelia nám vytvárajú priestor veci lepšie plánovať a predpokladať s akými prostriedkami môžeme počítať, či už na prevádzku, alebo na ďalšie vydavateľské tituly. Sme vďační za každý príspevok či je veľký alebo malý, každý je pre nás záväzkom a zároveň povzbudením pokračovať v nastúpenej ceste. Okrem vašich priamych príspevkov na účet, možno si ani neuvedomujete, ale môžete nás podporiť aj kúpou kníh, ktoré si objednáte cez náš eshop.biblia.sk, kde v súčasnosti môžeme z Božej milosti vám ponúknuť až 1200 druhov aktívnych titulov Biblií a duchovnej literatúry.

Slovenská biblická spoločnosť je tu 31 rokov a svojou činnosťou pomáha šíriť Božie slovo nielen v písanej, ale aj digitálnej a audio forme. Pomôžte nám pokračovať v tejto práci na Božom diele a staňte sa jej súčasťou cez váš príspevok, „Každý tak, ako si umienil v srdci: Nie s nevôľou alebo z donútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh.“ (2Kor 9,7).

Za každý dar úprimné Pán Boh zaplať.

Štefan Ševčik – poverený vedením Slovenskej biblickej spoločnosti

Chcem darovať

16. kapitola

1 Judita spievala: „Začnite oslavovať môjho Boha bubnami, spievajte Pánovi s cimbalmi, zanôťte mu žalm a chválospev, vyvyšujte a vzývajte jeho meno,16,1 Ex 15,20; Ž 68,26; 149,3; 150,4 2 pretože Pán je Boh, ktorý robí koniec vojnám, pretože postavil tábor uprostred svojho ľudu a mňa vytrhol z rúk tých, čo ma prenasledovali.16,2 Ž 46,10; 76,4 3 Prišiel Aššúr z hôr od severu, prišiel s tisíckami svojich vojsk, ich množstvo zatarasilo údolia a ich jazda pokryla výšiny. 4 Povedal, že vypáli moje chotáre, že mojich mládencov pozabíja mečom, že moje dojčatá rozhádže po zemi, že mojich maličkých dá za korisť, že moje panny odvlečie. 5 Pán, Všemohúci, ich zničil rukou ženy.16,5 Sdc 4,9; Ž 33,10; Jdt 13,15 6 Ich hrdina totiž nepadol rukou junákov, ani ho neubili synovia titanov, ani sa naňho neoborili vysokí obri, ale Judita, Merariho dcéra, ochromila ho krásou svojej tváre. 7 Vyzliekla si totiž svoj vdovský šat, aby pozdvihla sužovaných v Izraeli, voňavým olejom si pomazala tvár, 8 vlasy si previazala stuhou a obliekla si jemné ľanové rúcho, aby ho zviedla. 9 Jej sandále uchvátili jeho oko, jej krása mu vyrazila dych, meč mu prenikol cez šiju. 10 Peržania sa roztriasli pred takou odvahou, Médi sa vyľakali z jej odhodlania. 11 Vtedy moji pokorení spustili víťazný krik, oni sa vyľakali, moji slabí kričali16,11 Toto sloveso je doplnené podľa zmyslu paralelného textu. Gr. pôvodina je zrejme porušená., oni sa preľakli, moji pozdvihli svoj hlas, tí sa dali na útek. 12 Synovia krehučkých dievčat16,12 Gr. dievčatiek — básnické zveličenie na zvýraznenie protikladu vonkajšej slabosti Izraelcov a zdanlivo nezdolateľnej sily Asýrčanov. ich prebodli, ako deti zbehov ich preklali; vojsko môjho Pána ich zničilo. 13 Zaspievam svojmu Bohu novú pieseň: Pán, veľký si a slávny, obdivuhodný v sile, neprekonateľný.16,13 Ex 15,6; Ž 96,1 14 Tebe nech slúži celé tvoje tvorstvo, pretože ty si povedal a ono vzniklo, poslal si svojho ducha a on ho tvoril. Nikto sa nebude môcť vzoprieť tvojmu hlasu. 15 Veď hory s vodami sa budú triasť v samých základoch, skaly sa ako vosk roztopia pred tvojou tvárou. Ale k tým, čo sa ťa boja, budeš naozaj milostivý.16,15 Ž 97,5; 103,13 16 Pretože každá obeta príjemnej vône znamená málo, u teba sotva zaváži všetok tuk spaľovaných obiet, no ten, kto sa bojí Pána, bude vždy veľký.16,16 Ž 40,7; 51,18 17 Beda národom, ktoré sa postavia proti môjmu rodu. Pán, Všemohúci, ich potrestá v deň súdu, pošle oheň a červy do ich tiel, takže naveky budú nariekať od bolesti.“16,17 Iz 66,24; Ez 39,21

Judita v Jeruzaleme

18 Keď prišli do Jeruzalema, poklonili sa Bohu, a po tom, čo sa ľud očistil, priniesli svoje spaľované obety, dobrovoľné obety a dary.
19 Judita odovzdala všetky veci od Holofernesa, ktoré jej dal ľud, aj sieť proti komárom, ktorú si vzala z jeho spálne. Dala to ako dar vyhradený Bohu. 20 Ľud v Jeruzaleme sa radoval pred svätyňou tri mesiace a Judita ostala s nimi.

Juditine posledné dni

21 Potom sa každý pobral späť do svojej otčiny. Aj Judita odišla do Betulie a ostala na svojom majetku. Už za života sa stala slávnou po celej krajine.
22 Mnohí túžili po nej, ale odvtedy, čo zomrel jej manžel Manasses a bol pripojený k svojmu ľudu, nepoznal ju nijaký muž po celý zvyšok jej života. 23 V dome svojho manžela Manassesa sa dožila mimoriadne vysokého veku: stopäť rokov. Svoju slúžku prepustila na slobodu. Potom zomrela v Betulii a pochovali ju v skalnom hrobe jej muža Manassesa. 24 Dom Izraela ju oplakával sedem dní. Pred smrťou rozdelila svoj majetok medzi všetkých príbuzných svojho manžela Manassesa a medzi príbuzných zo svojho rodu. 25 Nebolo nikoho, kto by naháňal strach synom Izraela počas Juditinho života a dlhý čas po jej smrti.
Otvoriť ponuku pre čitateľov biblia.sk